Blogs

b2d (2)

#idd12, wat is dàt nou weer?

Gisteravond verscheen de hashtag #idd12 in jullie Twitter-timelines met een aantal nieuwsgierige reacties als gevolg. Ik ga jullie even bijpraten.

Begin dit jaar kwam ik in contact met Marlies de Vet, Jeroen de Boer en Rob Coers. Zij waren bezig met de voorbereiding van een vervolg op de 23DingenDeelDag, die plaatsvond op 6 juni 2011 - een bijeenkomst die door organisatie en deelnemers unaniem werd ervaren als een “topdag” en voor herhaling vatbaar was.

Vanuit mijn functie (ik werk als informatiemanager bij Bibliotheek.nl met, naast NBC, de opdracht om innovatieve toepassingen op de digitale infrastructuur te stimuleren) was mijn reactie: “Goed te horen dat 23ddd zo'n succes was. Welke concrete resultaten heeft dit opgeleverd?” Het antwoord daarop bracht ons alle vier in verlegenheid: het was een inspirerende dag, een feestje voor insiders, maar wel eentje zonder concrete uitkomsten en met een achteraf bezien ook weinig beklijvende impact.

We werden het er snel over eens dat een grote groep medewerkers in de bibliotheeksector barst van het enthousiasme voor nieuwe, innovatieve toepassingen, dat er veel kennis en creativiteit aanwezig is, maar dat deze maar bar weinig vertaald worden naar aansprekende nieuwe bibliotheekdiensten.

Op zoek naar een goed alternatief bedachten we een vervolg in de vorm van een bijeenkomst waarbij het niet draait om kennis delen en elkaar inspireren, maar waar samen doen, samen maken het centrale doel is. Geen inspiratiedag, geen kennisdeeldag, maar een doedag, een innovatie-doedag, waarin creatieve doeners vrij baan krijgen om hun innovatieve ideeën om te zetten in praktisch uitvoerbare plannen.

Na enige discussie (“Zeg, kan je dat wel maken? Hoe zullen mensen reageren als ze niet zijn uitgenodigd? Wat moet het gaan opleveren?”) besloten we een bijeenkomst te organiseren met een selecte groep deelnemers. We bedachten dat het voor ons doel de beste formule zou zijn te werken met een groep gekende en erkende innovatoren. Een sessie waarvoor je geen vooraf bedacht programma nodig hebt, een unconference à la Library Camp of een ‘snelkookpanaanpak’ zoals bij Digital Disruptions-workshops wordt gehanteerd.

Een lijstje met innovatieve en in de OB-sector werkende professionals was vervolgens snel gemaakt. Het besluit om elke deelnemer te vragen ter inspiratie een introducé(e) mee te nemen, ook. Begin september zijn de uitnodigingen verstuurd. Enkel enthousiaste reacties!

Op - niet toevallig - 12-12-12 is het dan zover. Twintig bibliotheekmedewerkers (nee, we noemen geen namen) en evenzoveel introducé(e)s komen in - ook niet toevallig - Middelburg bijeen voor de InnovatieDoeDag. ’s Ochtends worden plenair de thema’s bepaald en ’s middags zullen de onderwerpen in subgroepjes worden uitgewerkt onder begeleiding van ervaren facilitators van Waag Society (http://waag.org/nl).

Uiteraard zullen we de uitkomsten via sociale en andere media (biebtobieb) delen met iedereen, want aan biebinnovatie is natuurlijk niets geheimzinnigs.

De verwachtingen van Marlies, Jeroen, Rob en ondergetekende zijn hooggespannen.

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix