Blogs

archief (6)

Amersfoort op de Kaart geheel vernieuwd.

Vanaf vandaag is www.amersfoortopdekaart.nl live gegaan. Deze website van Archief Eemland is uitgebreid met o.a. de collecties van archeologie, rijksmonumenten en kunst in de openbare ruimte. De beeldbank van het archief zelf en die van historisch Museum Flehite waren al gekoppeld aan de website. Verder heeft de website een nieuwe opmaak gekregen, veel meer 2.0 mogelijkheden en is er een koppeling gelegd met een videoplatform. Hierdoor kunnen audiovisuele collecties gekoppeld worden aan locaties.

 

 

Naast de website is Amersfoort op de Kaart nu ook via een mobiele website ontsloten en via Layar. De Layar laat op locatie de hierboven genoemde collecties zien en er zijn op het OLV Kerkhof in Amersfoort zeer bijzondere foto`s van gebouwen en gebeurtenissen en bouwtekeningen te zien. (Deze historische belevenis op het OLV Kerkhof is ook te zien op http://www.amersfoortopdekaart.nl/#/hoogtepunten/binnenstad/lieve-v...)

 

Amersfoort op de Kaart was al voor interactieve multitouchtafel ontworpen en is nu dus via 4 'producten' ontsloten. Veel van deze projecten zijn met financiële steun van AmersfoortBreed tot stand gekomen. AmersfoortBreed duurt nog een aantal jaren, dus er zullen nog meer mooie producten door ons ontwikkeld gaan worden. 

 

Is Amersfoort op de Kaart nu klaar dan?

Nee, de komende weken zal er nog e.e.a. uitgebreid worden aan de site, waaronder een module om wandelingen te genereren, een uitgebreide suggestiemogelijkheid voor bezoekers om punten op de kaart te zetten en de toevoeging van extra kaartmateriaal. Verder willen we in de toekomst bekijken welke andere cultuurhistorische informatie opgenomen zou kunnen worden, met te beginnen de gemeentelijke monumenten.

 

Erfgoed op de kaart 

In september nodigt Archief Eemland collega archief- en erfgoedinstellingen uit om de 4 producten in Amersfoort te komen bekijken. Een uitnodiging hiervoor volgt snel en dan zal ik het evenement ook aanmelden op Archief2.0

 

Zoals ook al verteld op de KVAN dagen lezing over Amersfoort op de Kaart, hebben wij met de bouwers van de producten (ab-c media en studio sophisti) modules voor de 'erfgoed op de kaart' laten ontwikkelen. Hierdoor zijn de hierboven genoemde 4 producten (website, mobiele website, layar en multitouchtafel en applicatie) nu ook voor geïnteresseerde archieven, erfgoedinstellingen en musea te (her)gebruiken. Hierdoor hoeft het wiel niet de hele tijd opnieuw uitgevonden worden en kunnen kosten bespaard worden. Meer informatie hierover volgt op www.erfgoedopdekaart.nl en in september op de 'open dag' van Archief Eemland. 

Read more…
Voor Archief Eemland heb ik me de laatste weken beziggehouden met dit project. Vandaag wordt het project officieel gelanceerd bij het verzorgingshuis St. Pieters en Bloklandsgasthuis. Daar zullen 2 wethouders (Cultuur en Zorg&Welzijn) het met een team van bewoners tegen elkaar opnemen in de erfgoedquiz.

 

Wat hield het project in?

 

Archief Eemland heeft twee multitouchtafels op maat laten bouwen en er is software ontwikkeld op basis van de applicatie www.amersfoortopdekaart.nl, waardoor deze website nu ook een multitouchvariant heeft gekregen. Binnen de multitouch applicatie is er ook een erfgoedquiz gemaakt, die met 4 personen tegelijk gespeeld kan worden.

 

De tafels zijn te huur en zullen de komende 2 jaren door Amersfoort rondreizen om een breed publiek in aanraking te brengen met het erfgoed van Archief Eemland.

 

Het project is financieel ondersteund door De Utrechtse Schatkamer en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie (EFRO). Verder hebben Museum Flehite, Bibliotheken Eemland en het St. Pieters en Bloklands Gasthuis meegewerkt aan de ontwikkeling. De software is ontwikkeld door Studio Sophisti in samenwerking met ab-c media.

 

Voor meer informatie zie: http://www.archiefeemland.nl/publieksactiviteiten/interactieve-tafel. Hier zullen ook filmpjes van de tafel opgenomen worden.

Read more…
Ik kom net het artikel 'Een educatieve expeditie in Deventer met Layar' tegen bij het zoeken van nieuws over open standaarden, vrije en open source software, voor @OpenNieuws.

Dit uitgebreide artikel biedt inzicht in hoe je met toepassing van Augmented Reality (AR) een spel kunt maken.

"... De Openbare Bibliotheek Deventer vroeg Fabrique om een experimentele educatieve ‘urban game’ te ontwikkelen op basis van mobiele augmented reality (AR). Het hele project is een pilot, met als doel om te leren hoe deze techniek jongeren op een speelse en informatieve manier iets kan leren over toekomst, heden en verleden van Deventer. Secundair doel is de positie van de bibliotheek bij deze doelgroep als informatie-/kenniscentrum te versterken...."

Ter informatie. De link naar vrije en open source software zit 'm overigens in het volgende: "... Voor het invoeren van de POI’s en de opdrachten en het regelen van het spel zetten we zelf een omgeving op in het open source framework Django. In combinatie met GeoDjango en PostGIS is dit een zeer robuuste en flexibele omgeving om locatie aware applicaties te maken...."

POI = Points Of Interest


Deze ontwikkeling lijkt me ook relevant voor Erfgoedinstellingen zoals bijvoorbeeld archieven.
Read more…
"... In 2013 wil de KB 10.000 Nederlandse sites hebben binnengehaald.Op dit moment zijn er tussen de 2.500 en 3.000 sites geselecteerd om in het webarchief opgenomen te worden. Die sites moeten als alles goed gaat in de eerste helft van 2010 online doorzoekbaar zijn via de KB. Het gaat in eerste instanties om sites van overheden, musea en verschillende culturele instellingen. Maar dat niet alleen.....""... De voorlopige lijst van te indexeren websites door de Koninklijke Bibliotheek is hier te vinden. De KB wijst erop dat de lijst per thema wordt opgesteld en nog geen representatieve afspiegeling vormt van de uiteindelijke lijst. Sites kunnen zich zelf bij de KB aanmelden om gearchiveerd te worden...."Het bericht 'KB archiveert duizenden Nederlandse sites' bij Webwereld sluit mooi aan bij de inhoud van de speel-en-deel-sessie 'Hoe archiveer je miljoenen websites tegelijk?' van Archief 2.0 in Den Bosch onlangs.Deze bijdrage staat ook op Archief 2.0 >>
Read more…

Decentraal beheer schooldocumenten

Via het weblog van Essen2punt0 en Margreet van den Berg kwam ik interessante discussie tegen over het archiveren van school documenten. Essen2punt0 en Margreet vinden namelijk dat scholen hun schoolmediathecaris ook zouden moeten gebruiken om documenten uit het primaire onderwijsproces te archiveren. Met documenten van het primaire proces bedoelen ze niet de notulen van vergaderingen, de schoolkranten, de schoolfoto's e.d. Hiermee bedoelen ze de verschillende documenten die docenten gebruiken binnen hun lessen en om hun lessen vorm te geven. Zoals b.v. lesplannen, toetsen, lesschema's e.d. Dit zijn vaak waardevolle documenten zijn die ook voor andere docenten beschikbaar gemaakt kunnen worden. Vooral beginnende docenten, maar ook ervaren docenten kunnen door deze documenten te delen weer veel van elkaar leren en zo hun onderwijs steeds beter vorm geven. Een heel mooi streven dus om uitwisseling hiervan te bevorderen. En ik ben er ook een voorstander van om hiervoor de mediathecarissen op school voor in te zetten. Maar... laten wij dit als schoolmediathecarissen dan wel goed aanpakken en niet met de oplossing van schoolarchivaris aankomen! Waarom moeten wij weer alles willen archiveren? Waarom zouden wij deze informatie op willen sluiten in archieven? Het op een plaats archiveren van informatie is een oplossing voor analoge documenten. Documenten die moeilijk te vermenigvuldigen zijn en die netjes en veilig bewaard moeten blijven. Deze zijn niet geschikt voor digitale informatie. De archieven en repositories die ik ken zijn gebruiksonvriendelijke systemen, waarin het moeilijk is om informatie terug te vinden (heb ik als informatiespecialist zelfs nog wel eens moeite mee) en nagenoeg onmogelijk om informatie aan toe te voegen en die niet of nauwelijks gebruikt worden. En misschien dat deze systemen geschikt zijn voor informatie die klaar is en niet meer aangepast wordt (zoals wetenschappelijke artikelen, scripties e.d.), maar voor documenten die dagelijks gebruikt zouden moeten worden en regelmatig aangepast zullen gaan worden zijn deze archieven gewoon niet geschikt. Waarom komen wij niet eens met een oplossing waar wij als schoolmediathecarissen wel een belangrijke ondersteunende rol in kunnen spelen, maar die voor de docenten een stuk leuker, makkelijker en nuttiger is. Waarom proberen wij niet ipv een nieuw systeem op te zetten en docenten te ronselen om dit te gaan vullen het juist eens andersom te doen. Waarom gaan wij docenten niet motiveren om hun informatie in huidige systemen te zetten en hier als daar dan nog behoeft aan is een ondersteunend systeem omheen te bouwen? Stel dat wij het eens anders zouden doen! Stel dat wij als schoolmediathecarissen docenten eens gaan leren en motiveren om al hun lesvoorbereidingen, schema's, ervaringen, toetsen e.d. op weblogs, discussiefora, mailinglists, wiki's en dergelijke te zetten. Dan kunnen docenten dit zelf makkelijk doen (ipv in een repositorie waar het door een mediathecaris gedaan moet worden) en kunnen ze hier ook nog eens met andere docenten over praten en discussiëren. Zodat ze niet alleen een lesschema online zetten, maar ook nog eens kunnen uitleggen waarom dit lesschema op deze manier is opgezet, wanneer het voor hen wel en niet werkte, reacties kunnen krijgen van andere docenten die het ook hebben gebruikt en misschien wel aangepast hebben omdat deze manier in hun situatie niet werkte met een uitleg waarom. En het vinden van deze documenten, discussies en kennis is dan ook geen probleem meer. Als deze informatie in weblogs, fora en wiki's staat hebben wij namelijk al een fantastisch systeem wat hier geschikt voor is. Namelijk Google. Misschien verandert onze rol wel! Misschien zijn wij als schoolmediathecaris dan niet meer bezig met het archiveren en metadateren van data. Misschien zijn wij dan ook wel meer bezig met het motiveren, ondersteunen en opleiden van docenten om online te komen en hun kennis te delen en uit te breiden. Misschien dat ons werk dan wel heel anders is dan dat dit 10 jaar geleden was. Maar ik denk dat hier een schoolmediathecaris zichzelf veel nuttiger kan maken en veel meer toevoegt aan een organisatie als hij bezig is met het actief stimuleren en ondersteunen van kenniscreatie in plaats van het passief vastleggen van documenten in een stoffig digitaal archief waar niemand ooit naar om kijkt! De wereld verandert, laten wij mee veranderen!
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix