Blogs

20 (13)

Een nieuwe partner voor Bibliotheek 2.0

Oplettende bezoekers hebben het misschien al gezien: Bibliotheek 2.0 heeft sinds kort een nieuwe (technologie-) partner in de vorm van Nedap Librix, het bedrijf uit Groenlo dat veel Nederlandse bibliotheken voorziet van producten en tools, zoals Librix Online.

Nedap wil Librix Online ook graag als dienst aanbieden via dit platform en zal daarnaast een groep inrichten waar een team van bibliotheekmedewerkers en vertegenwoordigers van het bedrijf kennis zullen uitwisselen over bibliotheekinnovatie en nieuwe producten. Als er ontwikkelingen zijn die voor de gehele sector interessant kunnen zijn, dan worden die gedeeld via een blog of een forumdiscussie op de hoofdpagina.

Nedap betaalt een bescheiden vergoeding voor het inzetten van Bibliotheek 2.0 voor het bovenstaande. Omdat dit in de afgelopen vijf jaar nog niet eerder gebeurde zullen sommige mensen zich wellicht afvragen of het platform nu opeens 'commercieel gaat'. Zo zie ik dat zelf niet. Ik zie het eerder als het steuntje in de rug dat nodig is om te kunnen blijven doen wat nodig is. Het is nu immers ook wel zeker dat overkoepelende bibliotheekorganisaties dit platform niet zullen adopteren

Tot op heden waren GO Opleidingen en de NVB de enige sponsors (zij dekken de kosten van de hosting bij Ning). Nedap Librix is dus de derde partner. Dat wilde ik toch graag even melden.

Edwin

Read more…

(Deze bijdrage verscheen eerder op "Mijns Inziens")

Sinds de oprichting van het platform Bibliotheek 2.0, in april 2007, is er veel veranderd aan de website én aan de dingen die er gebeuren. De ruim 5600 leden zijn lang niet allemaal even actief, maar er worden regelmatig nieuwe bijdragen geplaatst, er zijn soms levendige discussies (zoals die over de visienotitievan de commissie Digitale Bibliotheek), er zijn 128 subgroepen, en het netwerk is reuze handig als je in contact wilt komen met vakgenoten.

Maar ondanks het feit dat Bibliotheek 2.0 redelijk goed 'op de rails staat' sluimert er nog altijd een wens in mijn achterhoofd, namelijk de wens om door te ontwikkelen. Op de een of andere manier komt dat er steeds niet van. Dat dat een gemiste kans is besef ik des te sterker na het lezen van het onlangs uitgebrachte tijdschrift Ambtenaar 2.0. Ik ben sinds mei 2008 lid van Ambtenaar 2.0maar in de praktijk volg ik het platform slechts in de berichtgeving, ik ben daar niet bepaald een actieve deelnemer. Een mens moet nu eenmaal keuzes maken.

Maar wat is er ondertussen veel gebeurd op dat platform! Ik weet nog goed dat oprichter Davied van Berlo in mei 2008 reageerde op een blogpost. Hij schreef toen "Met Ambtenaar 2.0 hadden we een maand geleden ook de doelstelling om toe te groeien van tien naar honderd dit jaar. Momenteel zitten we op 91 (vier nieuwe leden vanochtend), dus die planning gaan we ook wel halen.Volgende uitdaging: leuke dingen doen met die groep en een paar discussies starten!"

Ruim drie jaar later telt het netwerk bijna 7700 leden, zijn er overzichtelijke themapagina's ingericht, worden er regelmatig 'Open Coffees' georganiseerd, is het platform ook aanwezig op netwerken als LinkedIn en Yammer én werd in de tussentijd ook nog eens Pleio ontwikkeld (waarover meer in een bijdragevan Davied). In het genoemde tijdschrift worden echter nog veel meer initiatieven opgesomd:


Over doorontwikkeling gesproken! 
 

Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen dat Ambtenaar 2.0 en Davied in een andere positie zitten. Stichting Ambtenaar 2.0 weet zich gesteund door het programma Vernieuwing Rijksdienst, dat niet te beroerd is om flinke bedragen te investeren in Ambtenaar 2.0 en alles wat daamee samenhangt. Daar wordt ook gewoon open over gecommuniceerd. Zelfs offertes worden gedeeld, wat ons bijvoorbeeld leert dat het drukken van het tijdschrift alleen al 4300 euro kost.
 

Financiering van dit kaliber maakt de professionele doorontwikkeling van een platform natuurlijk een stuk makkelijker. Dat neemt niet echter niet weg dat ik blij ben dat ik alle initiatieven weer eens heb verkend. Die zijn inspirerend, omdat ze aantonen wat er zoal mogelijk is, met kennisnetwerken. Daarom: hulde voor ambtenaar 2.0!
 

@
Read more…

Boekhandel en bibliotheek: vriend of vijand?

Begin februari van dit jaar kreeg ik als lid van de Bredase bibliotheek 10 % korting op de al afgeprijsde boeken van de boekwinkel Selexyz die zelf trouwens ook al video’s maakt over de klantbeleving (http://www.selexyz.nl/producten/877). Daarnaast blijken zijn er nog meer kortingen vanuit mijn bibliotheek mogelijk op o.a. cursussen, theatervoorstellingen en films (http://iturl.nl/snkKW).

Retail
Sommige bibliotheken werken niet samen met een boekwinkel maar volgen zelf het retailconcept, kijk maar naar deze bibliotheek.

Is het een boekwinkel met lekkere koffie en wegzakstoelen, is het een droom van een bibliofiel?


Nee ! Het is de nieuwe bibliotheek van Hoofddorp! De combinatie van muziek, stijl en videomontage laat je wegdromen in een land vol met informatie, boeken, multimedia en informatiemedewerkers.  Voor een mooie video verwijs ik naar: http://vimeo.com/19773718. Zie ook: http://iturl.nl/snNwa

Er gaat niets boven Indiana Jones
In Groningen kun je met behulp van een inheemse Indiana Jones de dienstverlening van de bibliotheek ontdekken; gratis internet, actuele collectie, bibliotheekcafé. Indiana gaat verder op zoek naar de Heilige Graal die symbool staat voor alle opeengestapelde kennis en cultuur in de Openbare Bibliotheek.  Zie ook: http://vimeo.com/16841421

Keuzes
De weg naar Rome is geplaveid met goede voornemens.
Is de moderne bibliotheek nu op de goede weg? Is de bibliotheek straks een verzameling van allerlei extra service zoals koffie en gratis internet in een gebouw op zichzelf ?
Of wordt het de weg van de bibliotheek die is bevriend met boekwinkels, theaters en bioscopen om zo een gezamenlijke strategie te bewandelen?
Of is de bibliotheek een belangenvereniging die allerlei kortingen bij externen gaat bedingen voor haar leden? Zie ook: http://iturl.nl/snkK9

Read more…

Hallo? Hier aarde 2.0

Tijdens de cursus 23 dingen heb ik web 2.0 toepassingen bewuster leren gebruiken. Daarvoor maakte ik ook al gebruik van alle mogelijkheden van Google, facebook, hyves niet meer, maar wel Linked In. Nu zie ik meer samenhang in alle mogelijkheden voor de bibliotheek van deze nieuwe (of niet zo nieuwe) toepassingen.De belangrijkste aspecten van bibliotheek 2.0, (of  aarde2.0) heb ik samengevat aan de hand van vier citaten uit teksten die ik tijdens de cursus heb gelezen. De eerste is een regel uit het manifest van Laura Cohen. (Alleen al het schrijven van een manifest is zo heerlijk 1920)

I will enjoy the excitement and fun of positive change and will convey this to colleagues and users. (Laura Cohen)
In het manifest van Cohen over bibliotheek 2.0 vind ik dit een goed streven, maar misschien ook wel het meest moeilijke. De weersverwachting in bibliotheekland is zo wisselvallig dat het soms moeilijk is om positief te blijven en met al je energie vooruit te kijken. Maar juist met die positieve houding genereer je nieuwe energie om met enthousiasme nieuwe ontwikkelingen en veranderingen tot je te nemen en met anderen te delen.


Librarian 2.0 is a trendspotter (Michael Stephens)
Ja, wees een trendspotter! Om trends te kunnen spotten moet je nieuwsgierig zijn en met mensen in contact willen treden (vooral met jongeren). Trendspotten doe je niet alleen met het doel nieuwe ideeën op te doen om uit te voeren in je bibliotheek, want daar is geen beginnen aan. Met trendspotten blijf je voornamelijk om de hoogte van de bewegingen die de samenleving (en cultuur) gaat maken. Het is een soort toekomstkijken en collectief gedachtelezen in een.

Library 2.0 also attempts to harness the library user in the design and implementation of library services by encouraging feedback and participation
.(Wikipedia)
Participatie was het woord van ons vorige kabinet. 'Mensen moeten meedoen.' Ik was niet zo'n fan van ons vorige kabinet en ook niet van het huidige wat dat betreft. Wanneer je de gebruikers van de bibliotheek stimuleert tot feedback en participatie ben je wederom aan het 'nemen' in plaats van dat je iets geeft. De bibliotheek heeft deze feedback en participatie namelijk nodig. De klant niet, die vindt het alleen prettig als ze haar mening kan geven, maar gaat daarna net zo makkelijk ergens anders shoppen. Ik draai de rollen liever om. Laat je als bibliotheek inspireren door je klanten en participeer zelf in de samenleving.


The Struggle to Be Open (Open Conversation: Learning 2.0 Stephens en Klerk)
Als laatste heb ik deze quote gekozen. Dit is naar mijn idee een van de belangrijkste culturele verschuivingen die de eeuwwisseling heeft voortgebracht. Het openstellen van informatie voor iedereen. Niet alleen naar je klanten maar ook naar andere bibliotheken, culturele organisaties en overheid. Laat zien wat je doet en waar je mee bezig bent. Vertel er over! en alleen dan zien mensen je staan.

Read more…

Vrijwilligers en bibliotheken. Altijd lastig geweest. Bibliotheken zijn gestart met vrijwilligers en hebben zich jarenlang moeten verweren tegen bezuinigende overheden die liever een extra blik vrijwilligers opentrokken dan te investeren in goed opgeleide, professionele, betaalde medewerkers. Professionalisering is een goede zaak; daar moet niets op afgedongen worden en daar moeten bibliotheken zich vooral sterk voor blijven maken.


Maar vrijwilligers horen gewoon bij een professionele bibliotheek. Dat betekent met regels en afspraken over taken en werktijden, net zoals dat geldt voor betaalde krachten. Ingezet op speciale taken maken vrijwilligers een bibliotheek juist sterker. Zo kunnen speciale diensten worden opgezet en ontstaat een betere verankering in de lokale samenleving.
Het vraagt wel veel energie om dit goed te regelen, maar dat vraagt alle personeelsbeleid. Veel bibliotheken werken hier aan en hebben al jaren een goede relatie met hun vrijwilligers opgebouwd.

In andere landen bestaan verschillende modellen wat vrijwilligers in bibliotheken betreft. In Scandinavische landen zijn velen actief lid van verenigingen. In Duitsland maakt men onderscheid tussen Freiwilligen die de klusjes doen en de Ehrenamtlichen die vooral in het bestuur actief zijn. In de Angelsaksische wereld wordt vrijwilligerwerk vooral gezien onbetaalde arbeid. In Nederland loopt het meer door elkaar.

 

De belangstelling om vrijwilligerswerk te doen groeit nog steeds. Vooral mensen die voor een zekere periode aan een bepaalde klus wil meerwerken of die specifiek vanuit een bepaalde deskundigheid meewerken. Wat ook niet afneemt zijn  projecten die zich richten op toeleiding tot de arbeidsmarkt of bijvoorbeeld de maatschappelijke stages. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bibliotheek 2.0 hiermee een organisatorische dimensie aan het krijgen is. Participatie niet alleen digitaal, virtueel en via social software maar gewoon ter plekke en fysiek. In Yorkshire zijn nu grootse plannen om de helft van de 42 bibliotheken draaiende te houden met meer inzet van lokale vrijwilligers.

Zie: Toekomst Bibliotheken in North Yorkshire

Read more…

Dit blog bevat het antwoord op de tweede deelvraag: of en hoe maken andere uitgevers gebruik van Web 2.0? Ik heb het nog uitgebreid met schrijvers die er gebruik van maken en enkele andere initiatieven die liefhebbers van bepaalde genres bij elkaar proberen te brengen. Die Fantasy-Realm is wel een interessante: die probeert van alles wat er in Nederland op het gebied van fantasy bestaat, bij elkaar te brengen. Misschien zal dit, als dit hen lukt, dé plek zijn voor bibliotheken om te kijken of zij hier geabonneerde niche-liefhebbers kunnen bereiken? Ik plaats dit hoofdstuk voornamelijk op Internet met de vraag of mensen, die het interessant vinden, nog op- en aanmerkingen hebben of toevoegingen. Ik ben er hoe dan ook heel blij mee.

2. Andere uitgeverijen en Web 2.0

Het is een onmogelijke opgaaf om, zeker in een kort tijdsbestek, alles te weten te komen over hoe andere uitgeverijen –in binnen- en buitenland- gebruik maken van web 2.0. Hieronder staan de voornaamste bevindingen van mijn zoektocht. Naast uitgeverijen bestaan er ook schrijvers die hun eigen –en soms ook die van andere- via een webcommunity, meestal een forum, promoten.

Uitgeverijen van fantasy

Nederland kent twee grote uitgeverijen van fantasy-boeken: Luitingh-Fantasy en Mynx. Mynx is sinds 2006 de opvolger van de uitgeverij die in 1967 begon als de fantasy-afdeling van Meulenhoff en die eerst nog in 2001 samenging met de fantasy-afdeling van Het Spectrum en toen Uitgeverij M ging heten.[1] Mynx geeft onder andere boeken uit van bekende, buitenlandse auteurs als Tolkien, Terry Brooks, Diana Gabaldon en Terry Pratchett, en van Nederlandse auteurs als Tais Teng en W.J. Maryson. Toen Uitgeverij M werd opgericht in 2001, hadden zij een eigen forum: www.fantasyfan.nl, maar dat bestaat niet meer. Het huidige Mynx heeft nog wel een eigen website en een boekenblaadje, getiteld ‘WARP’, dat sinds kort echter alleen nog digitaal, via de website, te lezen is.

Uitgeverij Luitingh-Fantasy is een afdeling van uitgeverij Luitingh-Sijthoff en geeft boeken uit van bekende buitenlandse schrijvers als Tad Williams, Raymond E. Feist en Robin Hobb, en van Nederlandse auteurs zoals Adrian Stone. Luitingh-Fantasy heeft ook een eigen website, met daarop onder andere auteursprofielen, maar geen eigen forum.[2] Wel geeft de afdeling een boekenblad uit, getiteld ‘Eclips’, welke die overigens deelt met de strip-afdeling van Luitingh-Sijthoff.

Beide uitgeverijen hun schrijvers door hen te laten signeren op de Elf Fantasy Fair.

Andere uitgeverijen

Uitgeverij Penguin Books heeft een website met daarop ook een forum.[3] Tevens heeft deze uitgeverij een eigen account op Facebook.[4] De nieuwste uitgaven worden hier ook in een blog weergegeven en leden kunnen (korte) commentaren op de boeken geven. Penguin Books kan ook gevolgd worden via Twitter. Ze hebben ook een aparte site voor jongeren.[5]

De Amerikaanse uitgeverij Harper Collins experimenteert met allerlei vormen van modern publiceren. In 2008 richtten zij de website Authonomy op.[6] Op deze website kunnen amateurschrijvers die nog niet of in eigen beheer gepubliceerd hebben, een account aanmaken om hun boeken te promoten. Lezers kunnen hun mening geven over de beste (nieuwe) auteur.

Als men ‘uitgeverijen’ op de zoekmachine van Hyves invoert, ontdekt men dat er aardig wat uitgeverijen zijn die zichzelf via Hyves-pagina promoten. Men krijgt in ieder geval 49 hits, waarvan al op een eerste pagina een groot aantal relevant blijken. Zo treft men een hyves van de Kluitman Boekenclub aan, waar vooral kinderen lid van lijken te zijn. Ze hebben geen discussielijst, maar men praat via de scrabs over boeken.[7] Toch lijken het verder vooral de kleinere uitgeverijen te zijn die een hyve hebben. Ook is het niet altijd duidelijk of de hyve door een uitgeverij zelf is opgericht of door een fan.

Ezzulia

Website Ezzulia is een naar eigen zeggen ‘onafhankelijke boekensite’, die het grootste boekenforum van Nederland en België bezit. Op dit forum kunnen boekenliefhebbers over alle mogelijke boeken discussiëren, met aparte topics voor verschillende genres, o.a. literatuur, fantasy & SF, thrillers en jeugdboeken. De website werkt nauw samen met grote uitgeverijen: Bruna, Anthos, De Boekerij, De Fontein, Karakter Uitgevers en Luitingh-Sijthoff, welke gratis boeken beschikbaar stellen voor tweemaandelijkse boekdiscussies bij de Ezzulia Leesclub.[8] Naast het forum is op de website informatie te vinden over nieuwe boeken, leestips, recensies en interviews met auteurs.

British Fantasy Society

Deze Britse vereniging heeft het al heel aardig aangepakt. Fantasy-liefhebbers kunnen op deze site terecht voor forumdiscussies, recensies en informatie over de nieuwste boeken/films. Zowel schrijvers, artiesten, muzikanten als filmmakers kunnen lid worden. Ook de British Fantasy Awards worden hier uitgereikt. Leden moeten wel betalen om lid te zijn. [9]

Fantasy Realm

In Nederland is er Fantasy Realm. Deze website is feitelijk opgezet als platform, om de verschillende groeperingen en initiatieven die in Nederland op fantasy-gebied bestaan, bij elkaar te brengen. Ze beschikken daarbij over een “zo breed mogelijk assortiment van media, zoals een nieuwscentrum, een discussieplatform, een kenniscentrum en een platform waarop artiesten hun werk kunnen presenteren.”[10]

Scribd

Scribd wordt omschreven als de ‘Youtube voor documenten’.[11] Internetgebruikers kunnen hier zelf teksten uploaden. Net als bij Youtube zit er een interactief aspect aan: men kan ook reageren op elkaars documenten. Het betekent ook dat er (complete) boeken gratis online verspreid kunnen worden. De moderators benadrukken dat dit in principe alleen gebeurt bij boeken waarvoor de auteur toestemming heeft gegeven.[12]

Schrijvers en web 2.0

Veel frequenter te vinden eigenlijk dan uitgeverijen zijn schrijvers die gebruik maken van web 2.0. Om in de sfeer van fantasy en horror te blijven: auteurs als Jack Lance (Nederland), Tad Williams (Verenigde Staten) en Bernard Hennen (Duitsland) hebben een eigen forum op hun website, waar fans over hun boeken kunnen discussiëren.[13] Vaak, zeker op het forum van Jack Lance, mag er ook gediscussiëerd worden over boeken van andere schrijvers in hetzelfde genre. Sommige auteurs laten zich ook volgen op Twitter en hebben profielen op Facebook en MySpace.

Opvallend, ook met oog op bovenstaande alinea’s over website waar men vrijelijk content kan posten en gratis raadplegen, is het verhaal van schrijver Paulo Coelho. Deze auteur is helemaal niet tegen piraterij, integendeel. Hij meent dat het illegaal verspreiden van zijn teksten zijn naamsbekendheid kan vergroten en uiteindelijk zorgt voor meer verkochte boeken.[14][1] Voor een vollediger uiteenzetting van de ontstaansgeschiedenis van Mynx verwijs ik naar de volgende website: http://www.mynx.nl/informatie.asp, door mij geraadpleegd op 15 april 2010. De homepage van Mynx is hier te vinden: www.mynx.nl.

[2] Zie de website www.dromen-demonen.nl

[5] Zie de website www.spinebreakers.co.uk/Pages/Home.aspx en voor extra informatie www.businessweek.com/globalbiz/content/may2010/gb2010054_036792.htm, beide door mij geraadpleegd op 8 mei 2010.

[7] Zie uitgeverij kluitman.hyves.nl

[8] Zie de website www.ezzulia.nl, in het bijzonder www.ezzulia.nl/colofon.html en www.ezzulia.nl/leesclub.html, geraadpleegd op 8 mei 2010

[10] Zie www.fantasyrealm.nl, in het bijzonder http://www.fantasy-realm.nl/overfr/mission.php, door mij geraadpleegd op 20 mei 2010

[11] Zo wordt de website onder andere omschreven door F. Janssen op www.frankwatching.com/archive/2007/03/09/scribd-de-youtube-voor-documenten/, het betreffende artikel is gepubliceerd op 9 maart 2007, door mij geraadpleegd op 8 mei 2010.

[12] Zie ook het artikel van E. Mijnsbergen op www.edwinmijnsbergen.nl/2009/09/scribdcom-de-succesvolle-uitgeverij.html, geschreven op 13 september 2009, door mij geraadpleegd op 8 mei 2010.

Read more…

Happe-ning voor leden Bibliotheek 2.0

Op 4 juni vindt in de Centrale Bibliotheek van Haarlem de vierde Happe-ning plaats. Deze bijeenkomsten voor leden van Bibliotheek 2.0 worden gekenmerkt door een informele plezierige sfeer, waarbij elkaar ontmoeten en kennis delen centraal staan. De ene keer ligt de nadruk van de samenkomsten op boeiende presentaties en discussies, de andere keer op een gezellig etentje. De meet-up geeft leden de kans elkaar ook eens in "real life" te ontmoeten en banden te verstevigen.

Om je een indruk te geven wat je op de Haarlemse Happe-ning te wachten staat hebben we een teaser gemaakt

Happe-ning Haarlem 2010 from JeBibliotheek on Vimeo.


Je aanmelden voor één of beide onderdelen van de Happe-ning kan via de speciale website:
www.happe-ning.n
l

Je vindt via deze webpagina ook meer informatie over de dag. Na 4 juni blijft de domeinnaam en website beschikbaar voor degenen die na ons een Happe-ning willen organiseren.

Wij hopen jullie dus te zien op 4 juni. Maar wees snel met aanmelden, want (helaas) is er plaats voor maximaal 60 personen.

Dus tot 4 juni in Haarlem,
de Haarlemse Happe-ning crew:

Ad Aerts
DappereBas
Jan Klerk
Janneke Staaks
Lukas Koster
Patrick Hochstenbach
Peter Evers
Wilma van den Brink


Read more…

Lezen, ondervragen en veel rondsnuffelen

Bronnen voor het beantwoorden van mijn deelvragen

In mijn vorige blog had ik al kort weergegeven hoe ik research zou doen voor het beantwoorden van elke afzonderlijke deelvraag. In dit blog moet dat nog verder uitgewerkt worden, met de weergave van artikelen en andere bronnen die van belang kunnen zijn. Voor het vinden van die bronnen heb ik eigenlijk altijd gebruik gemaakt van digitale zoekmethoden (Google, LexisNexis, databases voor wetenschappelijke artikelen op de websites van de UB van de UvA); echter niet bijzonder veel van web 2.0, behalve dan enkele tips die in reacties op mijn blogs werden gegeven, zoals de website ‘LibraryThing’, of het weblog van Christopher Anderson, de uitvinder van het begrip ‘the long tail’.

-Op welke wijze maakt Books of Fantasy nu precies gebruik van web 2.0?

De website bekijken, het interview met de oprichter uitspitten, medewerkers aanschrijven.

De bronnen zijn hier dus de website, een interview in een nummer van Pure Fantasy, en de oprichter zelf, die ik binnenkort met vragen hoop aan te schrijven. (Ik sprak deze man op de Elf Fantasy Fair; ik hoopte hem toen al te kunnen ondervragen, maar hij was zichtbaar te druk met de stand. Maar hij was bereid om via de mail vragen te beantwoorden).

- Hoe doen (enkele) andere uitgevers dat?

Op Internet rondspeuren; tips van anderen zijn welkom!

Google heb ik al geprobeerd, maar het is me nog niet gelukt om een andere uitgeverij te vinden die een eigen forum o.i.d. heeft. Wel dat boekensite Ezzulia met uitgevers samenwerkt. Ik kijk nog wat verder, o.a. op hyves en faceboek. Weet iemand hier trouwens nog een uitgeverij –het maakt niet uit of die fantasy uitgeeft of andere genres- die met webcommunities werkt?

- Wat doen bibliotheken al op het gebied van interactie?

Kijk naar LibraryThing, websites van afzonderlijke bibliotheken, lees artikelen.

Hiervoor kan ik LibraryThing bekijken, de Nationale Bibliotheek Catalogus waar Esther Westerman mij op wees, bibliotheek.nl e.d.

Ik heb de volgende literatuurbronnen gevonden:

Google:

-Een blog-achtig artikel op: -http://blog.kennisland.nl/kennisland/2007/05/31/web_20_en_bibliotheken/

-De artikelen (een selectie daaruit) van de ‘Library 2.0 reading list’

http://www.squidoo.com/library20

Lexisnexis:

-NRC.NEXT, 10 April 2008 Thursday: Virtueel aanraken is wél toegestaan;
De digitale ontsluiting van bibliotheken en musea is ideaal voor instelling en bezoek

-Knack Magazine, 16 April 2008, 'We weten nu alles en niets'

-De Groene Amsterdammer, 21 November 2008: Dichten 2.0

Wetenschappelijke tijdschriftencatalogus van de UB:

-J. van Wamelen en D. de Kool, ‘Web 2.0: A Basis for the Second Society?’ In: ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 351: Proceedings of the 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance.’ (Cairo, 1-4 December 2008) 349-354

-S. O'Dell, 'Opportunities and Obligations for Libraries in a Social Networking Age: A Survey of Web 2.0 and Networking Sites' in: Journal of Library Administration 50: 3 (19 maart 2010) 237 - 251

Wil ik mij nog verder verdiepen in ‘the long tail’, dan kan ik het weblog van Anderson bekijken; verder heb ik ook een Wikipedia-pagina gevonden. Uiteraard kan ik ook proberen het boek te vinden.

- Wat kan er nog, naar het voorbeeld van Books of Fantasy, aan toegevoegd worden?

Analyseren.

Ik meen vooralsnog geen bronnen nodig te hebben voor het beantwoorden van deze vraag. Hier gaat het erom een analyse te maken vanuit de informatie die bij het beantwoorden van voorgaande deelvragen is vergaard. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de volgende vraag, al hoop ik hierbij ook nog extra hulp en tips te krijgen van mensen die zich daarmee bezig houden:

- En (iets andere insteek) kunnen bibliotheken zich ook inmengen in bestaande communities?

Read more…

Hoe 2.0 kan ik het maken? Part II: de praktijk

Ruim twee weken zijn we nu onderweg met de cursus Bibliotheken en de toekomst van kennisvorming en cultuuroverdracht (vanaf volgend jaar: Bibliotheken en hun toekomst). De opdracht aan mijn studenten luidde: schrijf een werkstuk over een van de volgende drie deelonderwerpen van het digitaliseringsvraagstuk in openbare bibliotheken:

  1. digitale uitlening van boeken (e-boeken)
  2. digitale verrijking van collecties (metadata, koppelingen)
  3. digitale interactie: communicatie met en dienstverlening aan de gebruikers


Om deze onderwerpen goed te kunnen tackelen, moest Web 2.0 aangetapt worden. Specifieker: ik vroeg de studenten een account aan te maken op Bibliotheek 2.0, hier te gaan bloggen over de zoektocht naar een afgebakend onderwerp en relevante literatuur. Na deze eerste stap moesten ze het netwerk zelf gaan benutten: andere gebruikers van Bibliotheek 2.0 gaan vragen om reacties en tips. Twitter kon hierbij behulpzaam zijn, zowel door meer ruchtbaarheid te geven aan de eigen productie en vragen om tips, als door de bibliotheekcommunity daar te gaan volgen. Af te ronden opdracht voor eerder deze week (12 april): schrijf een blogpost op Bibliotheek 2.0 waarin je je gedachten laat gaan over een onderwerp als opmaat voor een bijbehorende probleemstelling (19 april). Die probleemstelling moet bestaan uit

  • een doelstelling - het antwoord op de waarom-vraag: wat wil je met je onderzoek bereiken?
  • een vraagstelling - het antwoord op de wat-vraag: welke kennis heb ik daarvoor nodig?


Waarom deze aanpak? Waarom niet gewoon de studenten old-fashioned de fysieke universiteitsbibliotheek insturen? Ten eerste vanuit de gedachte dat de toekomst van de bibliotheek nu wordt geschreven. Tweeduizendtien dreigt het jaar van de doorbraak van het e-boek te worden. Wetenschappelijke kennisproductie hinkt vanwege zijn hang naar zorgvuldigheid en compleetheid per definitie achter die actualiteit aan. Dankzij het sociale netwerk kom je in aanraking met feiten (onderzoek!) en meningen over, alsmede commentaar op, de actuele ontwikkelingen die de bibliotheek van morgen mede zullen vormgeven. Zo konden mijn studenten in de eerste week via Twitter al getuige zijn van de ontvangst van Apple’s iPad in de bibliotheekwereld. Door de positieve en negatieve reacties op het apparaat in zijn functie als e-lezer werd al aardig inzichtelijk welke eisen er aan een ‘normale’ e-lezer en bijbehorend verkoopkanaal (lees: de Kindle en Amazon) gesteld worden.


Ten tweede omdat gaandeweg vanzelf duidelijk zal worden dat het in de blog- en tweetjungle toch wel erg handig is om meer houvast te hebben. Die houvast zal dan waarschijnlijk in meer synthetiserende, beschouwende bijdragen afkomstig uit de wetenschap gevonden worden. Studenten zijn via UvA-VPN direct ingelogd op de digitale bibliotheek van de UvA. Een klik op een referentie in Google Scholar geeft dan meteen de pdf van het betreffende artikel op het eigen scherm (mits in de digitale UBA-catalogus voorradig uiteraard). Een mooie paradox: door de onzichtbaarheid van de bibliotheek wordt duidelijk hoe verrekte handig de toegang tot informatie is die ze biedt.


Wat zijn mijn eerste ervaringen met deze manier van onderwijs geven? De combinatie van college op maandagmiddag (van 15:00-17:45 uur) met de digitale ondersteuning gedurende de week bevalt me erg goed (zij het dat het soms wat lastig is gedurende diezelfde week om de tijd te vinden...). Met de digitale leeromgeving Blackboard die op de UvA wordt gebruikt kun je deze combinatie ook maken maar die verhoudt zich tot een Ning als Windows tot Apple: het ziet er tamelijk primitief uit en dat nodigt toch minder uit tot. Een echte meerwaarde - vind ik nu al - is natuurlijk het open karakter van Bibliotheek 2.0. Er wordt goed en stimulerend gereageerd door bibliotheekprofessionals. Ga zo door vrienden! Wel blijkt dat het aantal reacties recht evenredig is met de provocerendheid van de titel van je blogpost. Ik heb de studenten dus ook aangeraden zich bij de titelkeuze vooral niet in te houden. ;o) De studenten reageren overigens ook hulpvaardig op elkaar (al kon dit in Blackboard ook al, maar zoals gezegd: een goede Apple doet goed eten en alleen honger maakt rauwe Windows zoet).


In de komende weken zal ik de blogposts van de studenten wat vaker onder de aandacht brengen van mensen die ik verdenk van het hebben van expertise op de aangesneden onderwerpen. Ik hoop op hun ruimhartige support - maar niet uitsluitend op die van hen. Blijf reageren - heel graag ook op deze post, want ook ik kan nog veel leren. Het begin van een succesvol experiment met college 2.0 is er; nu de rest nog!Read more…

Bibliotheek 2.0

Veel collega's zijn mij voorgegaan en al lang geleden lid geworden van dit netwerk voor bibliothecarissen.Ik ben nu pas lid geworden omdat ik bezig ben met de cursus 23 dingen.Waarom ben ik niet eerder lid geworden?Omdat ik weinig vertrouwen heb in mijn toewijding tot dit soort sites.Lid worden is geen probleem, maar het steken van voldoende tijd in het bijhouden van de diverse discussies en het dan ook nog eens regelmatig deelnemen aan discussies.Ik ben bang dat er in de praktijk weinig van zal komen.Gelukkig zag ik dat veel van de mij bekende collega's met hetzelfde probleem worstelen. Vele van hen hebben zich al in geen weken en soms zelfs maanden laten horen.En veel van de commentaren die ik wel gevonden heb komen dan ook nog eens niet verder dan, hé wat leuk dat jij ook lid bent.Nu is dat misschien wat kort door de bocht. Er zijn ook collega's die zich regelmatig laten horen, zinnige discussies opstarten en bereiken dat er zinnige reacties terug komen.Het valt mij wel op dat dit groepje actieven, relatief klein is.Iets meer collega's is te verleiden tot communities waar werkgerelateerde onderwerpen aan de orde komen, maar dat het nu een bruisende en inspirerende omgeving is waar iedereen volop meedoet. Nee dat gevoel heb ik niet en dat verbaast mij ook helemaal niet, omdat ik, zoals ik al aangaf zelf ook niet veel vertrouwen heb in mijzelf als bruisende deelnemer.Nu zijn wij natuurlijk geen unieke wezens. Ook onder onze gebruikers zal een klein actief groepje zijn dat volop tags achterlaat, recensies schrijft, profielen maakt, meedenkt en ga zo maar door. Het overgrote deel van onze gebruikers zal echter vooral consumeren. Het is de uitdaging om deze consumerende gebruikers te verleiden om de bibliotheek te gebruiken als één van de primaire bronnen bij hun informatieve tocht over het internet. Dat start met het over de lokale, regionale en provinciale belangen heen als branche elkaar te vinden en gezamenlijk te werken aan onze Digitale bibliotheek Nederland.
Read more…

Ambtenaar 2.0 presenteert eigen boek

In een opwelling heb ik wel eens geprobeerd de naam van dit netwerk te veranderen. Het label "2.0" doorstaat de tand des tijds immers niet en kan, als het maar vaak genoeg gebruik wordt, tegen je gaan werken. Die actie leidde echter tot veel verwarring en ik besloot de wijziging weer rap ongedaan te maken. Maar het te pas en te onpas gebruiken van het label begint nu inderdaad door te werken. Mensen beginnen, terecht, een beetje te mopperen. Misschien dat de naam van het netwerk toch nog eens een heroverweging waard is. Laten we het in beraad houden. Dat neemt niet weg dat er nog steeds veel moois gebeurt onder genoemde vlag. Neem nu het flink aan de weg timmerende netwerk Ambtenaar 2.0: die presenteren, alsof het niets is, gewoon een boek, zowel gedrukt als in PDF- of Wikiformaat. Dat is toch prachtig? Het boek is hier toegevoegd als PDF-bestand. Dit zou ook wel een kolfje naar de hand van de bibliothecaris moeten zijn. Voelt iemand zich geroepen wellicht? ambtenaar20 ebook.pdf
Read more…

Privacy-wijsheid

Op de radio hoor ik in op zondagochtend 20 april het programma "De andere wereld” van de IKON, over het boek “Me the media” van Jaap Bloem, Menno van Doorn en Sander Duivestein, die werken als onderzoekers bij het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (ViNT), onderdeel van het ICT-bedrijf Sogeti.Eén van de auteurs, Menno van Doorn, zegt het volgende:"Over privacy ben ik cynisch. Dat bestaat niet meer. Wie deelneemt aan sociale sites zoals Hyves of Facebook, weblogs en discussieforums geeft veel van zichzelf prijs. Bedrijven en overheden gebruiken deze informatie. Bedrijven bijvoorbeeld voor zeer gerichte advertenties. De Belastingdienst vergelijkt informatie op profielen als LinkedIn met opgegeven werkzaamheden op de aangifte en spreekt mensen op de verschillen aan." Toch is Van Doorn niet somber over het gebrek aan privacy op internet. "Je ziet dat jonge mensen zich steeds beter bewust worden van de risico’s. Ze zijn al jong heel bewust bezig om bepaalde informatie te plaatsen. Ze weten dat werkgevers sollicitanten controleren en ze gebruiken Google als een grote reputatiemachine."Het eerste deel vind ik zorgelijk en bij de laatste regel kun je toch kanttekeningen plaatsen. Hoe waardevol is het voor een werkgever om profielen te lezen waarin mensen zich altijd beter voordoen dan ze eigenlijk zijn? Je gaat niet over jezelf schrijven dat je een saaie burgerman bent en dat een groot aantal zaken je eigenlijk weinig kunnen schelen, of dat je in het weekend eigenlijk voetbalhooligan bent? Nee je geeft aan dat je in ik weet niet wat geïnteresseerd bent en dat je lekker verantwoord bezig bent in het leven.Ook bewustzijn van de impact van de informatie die je over jezelf op internet plaatst is zeker niet bij iedereen aanwezig. Sommige jongeren bijvoorbeeld zijn eenvoudig niet in staat om in te schatten wat dit voor ze kan betekenen, nu en in de toekomst. Hoewel ik met bewondering toekijk hoe de jonge mensen in mijn omgeving snel en zonder moeite gebruik maken van allerlei vormen van social software sta ik er soms ook versteld van hoeveel informatie ze over zichzelf te grabbel gooien. Ik weet soms meer over het gedrag van de vrienden van mijn kinderen dan hun eigen ouders. Soms zijn dat voor mij op het oog pijnlijke dingen die onder mijn aandacht komen omdat er zorgeloos MSN-chats open blijven staan zodat de informatie mij tegemoet lacht zodra ik voor het scherm van onze gedeelde huiscomputer plaats neem.Puberhersenen zijn nog niet uitontwikkeld, het onderscheidingsvermogen is nog niet optimaal, als onze kinderen op allerlei gebieden nog niet klaar zijn voor de grote wereld, kunnen we ze dan wel onbegeleid overleveren aan het Internet? Veel ouders zijn zelf niet toegerust om de discussie aan te gaan, en zeker niet alle scholen hebben de tijd, ruimte of expertise om hier voldoende aandacht aan te besteden.Maar niet alleen jonge mensen zijn argeloos op het web, als ik soms zie wat voorbij komt op bijvoorbeeld Hyves, als ik lees ik in mainstream damesbladen zoals Libelle, Margriet etc. hoe mensen beschadigd raken doordat ze zich op allerlei sites veel te kwestbaar opgesteld hebben dan ga je toch steeds meer vraagtekens plaatsen bij hoe goed we met z’n allen zijn toegerust om ons zo bloot te geven. Wellicht ligt hier voor bibliotheken een nog grotere taak cq. kans dan we ons op dit moment realiseren? Een beetje meer aandacht voor 'privacy-wijsheid' kan volgens mij geen kwaad.Voor een uitgebreide versie van dit schrijfsel zie ook www.neveradullmoment.web-log.nl
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix