Blogs

Introductie nieuwe zoekmachine PurpleSearch

PurpleSearch

Aanstaande maandag wordt de nieuwe zoekmachine PurpleSearch geintroduceerd in de Universiteitsbibliotheek Groningen. PurpleSearch (PS) is een experimentele zoekmachine voor het gelijktijdig doorzoeken van wetenschappelijke (literatuur)bestanden. De bestanden die worden doorzocht zijn te vinden onder de Help-functie van PS. Het gaat in totaal om ruim 100 bestanden: catalogi, bibliografische bestanden, fulltext-bestanden (zoals collecties van e-journals) waarvan de metadata kunnen worden doorzocht en enkele bestanden met feitelijke informatie, zoals beelddatabanken, bedrijfsinformatie, astronomische gegevens e.d.Voor het merendeel gaat het om bestanden waar de RUG licenties voor heeft afgesloten, aangevuld met enkele vrij toegankelijke bestanden, zoals Google Scholar.PS biedt ook toegang tot de native interfaces van de verschillende bestanden, en er wordt nadrukkelijk op gewezen dat daar veel uitgebreider en diepgaander kan worden gezocht. De bestanden zelf bieden bovendien vaak allerlei mogelijkheden en tools die PS niet (op dezelfde manier) kan aanbieden.Hoe werkt PurpleSearch?PS doorzoekt meerdere bestanden tegelijk en maakt daarbij gebruik van de search engine van ExLibris, de X-server. PS is dus een federatieve zoekmachine, net zoals Metalib (RUG Combine). Aan PS zijn echter een paar elementen toegevoegd, die haar doen afwijken van Metalib of andere federatieve zoekmachines.Om te beginnen doorzoekt PS met de zoekvraag van de gebruiker álle (ruim) 100 bestanden, i.p.v. een beperkt aantal die eerst door de gebruiker moeten worden gekozen. Verder worden de metadata die door PS worden terugontvangen uit de doorzochte bestanden, lokaal opgeslagen en geïndexeerd. Op basis van de indexen die bij eerdere zoekacties zijn aangemaakt, kan PS berekenen van welke bestanden het live de gevonden treffers laat zien. Dat zijn dan de beste bestanden voor die zoekvraag.Wanneer een zoekterm nieuw is voor PS, dan worden de zoekresultaten getoond uit een vooraf gedefinieerde set van een aantal grote, multidisciplinaire bestanden. De indexen worden na elke zoekactie in een achtergrondproces bijgewerkt, zodat PS “bijleert”.Dit procedé van (1) federatief zoeken in combinatie met (2) lokaal indexeren van metadata, op basis waarvan (3) bepaalde bestanden worden “aanbevolen” voor de beantwoording van de zoekvraag van de gebruiker, maakt PS een unieke dienst. Het geeft PS bovendien een experimenteel karakter.Voor wie is PurpleSearch?PS is in de eerste plaats gemaakt voor studenten en medewerkers van de RUG. Er wordt immers gezocht in bestanden die alleen voor RUG-medewerkers toegankelijk zijn. PS is vooral ontworpen voor relatief onervaren gebruikers, d.w.z. voor jongerejaars studenten die nog niet goed op de hoogte zijn van welke bestanden van belang zijn voor hun studie. Maar ook meer ervaren gebruikers, zowel studenten als medewerkers, die literatuur gaan zoeken over een onderwerp buiten hun eigen vakgebied, kunnen PS met voordeel gebruiken.
Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Comments

  • Mooi dat het zover is. Kan niet wachten tot we hier ook gaan proefdraaien.
This reply was deleted.

GO opleidingen

Nedap Librix