Blogs

bajesbibliotheken zijn eigenlijk openbare bibliotheken binnen de muren omdat gedetineerden niet 'buiten' naar een openbare bibliotheek kunnen/mogen gaan.in het algemeen is het interbibliothecair leenverkeer vrij eenzijdig; veel bajesbibliothecarissen lenen regelmatig materiaal voor de gedetineerden uit de plaatselijke openbare bibliotheek maar andersom gebeurt het zelden dat de openbare bibliotheek iets te leen vraagt/krijgt van een inrichtingsbibliotheek.onderling wisselen bajesbibliotheken ook niet gemakkelijk boeken uit; daarvoor zijn de afstanden vaak te groot.op één gebied is er wel veel IBL, namelijk in het onderling gebruik van collecties vreemde talen.om te voorkomen dat iedere gevangenis dezelfde makkelijk verkrijgbare leuke titels in een bepaalde taal aanschaft - dan is onderling lenen of ruilen immers nutteloos - is jaren geleden besloten dat een groot aantal gevangenisbibliotheken op kosten van DJI = dienst justitiële inrichtingen (van het minsterie van justitie) zich specialiseert in een of meer vreemde talen.die bibliotheken noemen we de Landelijke Steunpunten Vreemde Talen.gevangenisbibliotheken kunnen zonodig tijdelijk een kleine collectie (kratje meestal) van zo'n landelijk steunpunt lenen.zo gaan er kratjes met de busjes van DVO (dienst vervoer en organisatie, waarmee ook gedetineerden worden vervoerd) door het hele land, met talen als tagalog, swahili, kroatisch, pastoe, farsi, punjabi en noem maar op.ook minder vreemde vreemde talen als engels, duits, frans, spaans kunnen worden geleend.en arabisch, turks en chinees natuurlijk.de bedoeling is dat iedere inrichting van redelijk veel door de inrichting gevraagde talen zelf een kleine basiscollectie in bezit heeft, zodat er voor het eerste leenmoment alvast iets voorhanden is; het kost immers tijd - een á twee weken - om zo'n kratje na bestelling in de ene inriching naar de andere te transporteren (de ene bibliotheek moet een op de vraag toegespitste collectie samenstellen, uitlenen en van vervoerspapieren voorzien, het kratje moet naar 'visitatie' om eventueel te worden gecheckt en vervoerklaar te worden gemaakt, het kratje gaat met DVO mee, wordt in de bestellende inrichting eventueel weer gecheckt bij visitatie en wordt daarna door de bibliothecaris opgehaald of gelukkig ook vaak door iemand van visitatie naar de bibliotheek gebracht).als de lezer van de betreffende taal lang in de inrichting verblijft, kan er regelmatig een nieuwe collectie worden aangevraagd; na ontvangst van het nieuwe kratje wordt het oude geretourneerd, zodat er in het steunpunt altijd voorraad blijft.het is een prima systeem, waarvan ook de jongerenbibliotheek van de doggershoek dankbaar gebruik maakt.een jongere die - nog - geen nederlands spreekt, vereenzaamt snel; als die zich af een toe even van de bijna niet te volgen drukte op de groep kan terugtrekken met een boek in zijn of haar eigen taal, is het bajesleven veel makkelijker te dragen...
Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Comments

 • Ha Katrien,
  Leuk je hier te zien! Ik vind het nog steeds een beetje jammer dat je nooit meer uit komt zoeken. Ik maak inmiddels wel 2x per jaar collecties voor de Stadsgevangenis Hoogvliet, altijd een aardige afwisseling tussen de zorginstellingen. Daar werkt ook iemand die er veel plezier in heeft en ik overleg altijd even met haar wat de wensen zijn. De ene keer is het Brusselmans, een andere Saskia Noort. Met als constante, je raadt het al, Candlelight. Maar meidenboeken helaas nooit...
  Nog veel werkplezier toegewenst en een hartelijke groet, Arda
 • Hoi Katrien,

  Ik vind het fantastisch dat je de moeite hebt genomen om dit te vertellen hier. Ik heb het met een grote glimlach (en belangstelling) gelezen.

  Wat mij betreft zouden veel meer mensen op deze manier over hun werk bloggen hier. Natuurlijk gaat je interesse niet naar alles uit, maar je kunt enorm veel leren van dit soort bijdragen. Er is nog zoveel onbekend terrein.

  Hartelijk dank!
This reply was deleted.

GO opleidingen

Nedap Librix