Blogs

Het einde van de Airport Library

Inderdaad, de Airport Library gaat dicht. We weten al ruim een jaar dat we deze zomer zouden moeten gaan verkassen want Schiphol gaat “onze” boulevard verbouwen en daarom moesten we tijdelijk even weg. Na de verbouwing zouden we waarschijnlijk op ongeveer dezelfde plek, in een nieuwe bibliotheek kunnen terugkomen. Schiphol is erg enthousiast over de Airport Library en wil ons graag houden, er was zelfs al sprake van uitbreiding: wellicht zou er ook een bibliotheek in het Schengen gebied komen, zodat we ons ook op de reizigers binnen Europa (lees: “de Nederlanders”) zouden kunnen gaan richten. Of zouden we niet op meerdere plekken bibliotheken kunnen maken? Op elke pier een of zo? Woeste plannen genoeg. Maar die gaan nu dus allemaal niet door. 

Het nieuws is nog niet officieel, maar nu het al een week op de site van het Bibliotheekblad staat en er vandaag op Twitter rumoer over ontstond schrijf ik er toch maar een stukje over. En dat begint met een disclaimer: want wat ik nu ga vertellen is allemaal uit de tweede hand. Ik ben tegenwoordig alleen nog maar de uitvoerder van de Airport Library, ik zit niet aan tafel met “de grote jongens” als er beslissingen worden genomen. Dus misschien heb ik iets verkeerd begrepen of trek ik verkeerde conclusies. Dat hoop ik eigenlijk, want ik kan nog steeds niet geloven dat de Airport Library op zo’n lullige wijze de nek wordt omgedraaid. 

De Airport Library stopt namelijk niet omdat er geen geld voor is. Het Ministerie van OCW, de grote sponsor van de Airport Library, heeft namelijk aangegeven dat er over een voortzetting van de financiering best te praten viel. In iets bescheidener mate wellicht, maar zo’n succesvol project willen ze daar best ondersteunen. En ook NBD Biblion en de OBA hebben vooralsnog hun financiële bijdrage niet ingetrokken. De reden waarom de Airport Library stopt is omdat er geen landelijk partij is die er de verantwoordelijkheid voor wil nemen. ProBiblio is een provinciale organisatie die steeds meer moeite heeft om aan de provincies Noord- en Zuid-Holland (hun subsidiënten) uit te leggen waarom zij verantwoordelijk zijn voor een project namens “het land”. Dus ProBiblio wil (of moet?) het opdrachtgeverschap voor de Airport Library overdragen naar een landelijke partij. De keuze daarin is niet zo heel groot, dus dat werden de VOB en het SIOB. Die hebben allebei geweigerd, de laatste met als argument dat ze het te druk hadden met de fusie met de KB. De KB stond, als partner in de Airport Library, in eerste instantie redelijk positief tegenover het opdrachtgeverschap  maar na overleg met het SIOB zijn ze van gedachten veranderd.  

Samengevat: er is geld voor de uitvoering, er is een locatie want Schiphol wil ons graag houden en ProBiblio wil de uitvoering best blijven doen, wel zo praktisch als je op fietsafstand van Schiphol ligt. Het enige dat ProBiblio wil overdragen is de verantwoordelijkheid. Dat is een kwestie van een briefje. Of een handtekening. Of misschien een extra postbusnummer. Maar er is dus op landelijk niveau niemand die die moeite wil doen. Het andere officiële argument (naast “we zijn te druk”) is dat de Airport Library niet in het belang is van de Nederlandse openbare bibliotheken. Dat argument getuigd van zo’n ongelofelijke kortzichtigheid dat ik niet kan geloven dat ze dat zelf serieus nemen. Dus ik kan alleen maar raden naar de redenen om dit project te torpederen. Misschien speelt het “not invented by me syndroom” een rol: wij hebben het niet verzonnen, dus kan het niks zijn. Zou me niks verbazen. Maar misschien zijn er wel heel andere redenen waarom dit schip tot zinken wordt gebracht. Heel welbewust torpedeert dus, want er is op landelijk niveau niemand die een hand heeft uitgestoken, of zelfs maar aangeboden heeft om mee te denken over een oplossing. 

Omdat Schiphol toch heel graag een bibliotheekvoorziening wil hebben op de luchthaven zijn ze driftig op zoek naar een mogelijk alternatief. Ze moeten wel: want de openbare bibliotheeksector laat het afweten. En waarom wil Schiphol zo graag een bibliotheek? Niet alleen omdat het zo leuk is, maar ook omdat het supergoeie reclame is. De afgelopen vier maanden zijn we o.a. als voorbeeld gesteld op Buzzfeed en in de New York Times. Als voorbeeld van mooie dienstverlening en innovatief denken. Maar ja, daar hebben we Nederland niks aan… (werkelijk!) 

Inmiddels is de planning van de verbouwing aangepast: waar we eerst begin juni zouden moeten vertrekken is dat nu begin september. Nog een paar maanden uitstel dus. Nog een paar extra maanden om met een goed plan te komen om als sector ons gezicht te redden.

Naschrift 30 april ’14: in het oorspronkelijke blog stond bij de landelijke partijen die de Airport Library niet willen overnemen ook BNL vermeld. Deze vermelding is verwijderd omdat gebleken is dat met BNL hierover geen contact is geweest.

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Comments

  • @ Jeroen,
    Een aparte stichting is waarschijnlijk een prima idee om de boel te beheren. Maar het is een vergissing om te denken dat je dit commercieel kunt uitbaten. Er zijn namelijk geen inkomsten, het kost alleen maar geld. Het is inderdaad een mooi visitekaartje voor Nederland en dat is precies de reden waarom het Ministerie van OCW dat geld er voor over heeft. En het is een mooie opsteker voor onze branche dat ons eigen ministerie daar een rol voor ons in ziet, dat ze daar zien dat een bibliotheek meer kan zijn dan een uitleenfabriek. Dat ze de toegevoegde waarde van de bibliotheek voor een samenleving ziet, ook in een microsamenleving die Schiphol is. Daarom ben ik zo chagrijnig over hoe dit wordt opgepakt door de branche: zoals wel meer projecten dreigt dit ten onder te gaan door algehele apathie en/of gekissebis.
  • Een andere vraag die wij ons natuurlijk kunnen stellen is of wij als openbare bibliotheek sector wel verantwoordelijk moeten willen zijn voor een speciale bibliotheek. De airport bibliotheek is natuurlijk een heel mooi visitekaartje voor Nederland, maar voor de Nederlandse burger alles behalve openbaar te noemen.

    Is het niet logischer om het beheer van een speciale bibliotheek zoals die van de airport biblitoheek onder te brengen in een apparte organisatie/stichting die dit commercieel kan uitbaten en in samenwerking met andere (onder andere de lokale bibliotheken) dit aan Schiphol en andere luchthavens kan aanbieden?
  • Inderdaad niet te geloven, Jeanine, dat dit gebeurt. Zou de Stichting Samenwerkende PSO's misschien de helpende hand toe kunnen steken? Die kun je toch ook zien als een landelijke partij? Schiphol is onze nationale luchthaven, dus zouden we ons allemaal verantwoordelijk moeten voelen voor het voortbestaan van dit visitekaartje van de openbare bibliotheken.
  • Het is misschien vloeken in de kerk. Maar misschien dat er wel een commerciële onderneming is die deze taak op zich wil nemen. Als er geld voor beschikbaar is, lijkt mij het toch dat hier voldoende ondernemers voor te vinden moeten zijn? Misschien een taak die Karmac of Questum op zouden kunnen nemen.

    Het lijkt mij overigens vreemd om als organisatie te zeggen dat je niet meer verantwoordelijk wilt zijn omdat dit niet te verantwoorden is, maar wel de uitvoering wilt blijven doen. Ik kan me voorstellen dat de landelijke organisaties hier ook niet op zitten te wachten om financieel verantwoordelijk te zijn voor een project waar zij vervolgens geen invloed op hebben.
This reply was deleted.

GO opleidingen

Nedap Librix