Blogs

Gatzgate in België


Het bibliotheekwezen kampt al lang met afbouw en besparingen, en daar komt nu een klap bij. Deze week bevestigde Cultuurminister Gatz (Open VLD) wat in de wandelgangen circuleerde: de bibliotheekplicht wordt afgeschaft en de gemeenten krijgen vanaf 2016 financiële autonomie. Lees: ze krijgen de verantwoordelijkheid voor de nakende sluiting van de bibliotheken doorgeschoven.

Een artikel van Philippe Decleen voor De WereldMorgen van 19 maart: Gatzgate: bibliotheken zijn zo last century?

Zie ook http://www.blijfvanmijnbib.be.

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

GO opleidingen

Nedap Librix