Blogs

 

 

40 Mensen van binnen en buiten de bibliotheekbranche bedenken op ludieke wijze innovatieve ideeën voor de bibliotheken in Nederland.

 

Doel

Het doel van de innovatieDOEdag (#IDD14) is om ideeën te verzamelen (en indien mogelijk uit te werken) waarmee bibliotheken nieuwe invulling kunnen geven aan hun betekenis voor hun publiek en stakeholders (zoals bijvoorbeeld onderwijs en gemeenten).


Waarom IDD14?

De bieb zit vol met kennis en expertise, heeft veel fysieke ruimte en een groot netwerk. Verbind dit met minimaal één ander terrein et voilà: het ideale startpunt voor innovatie. En dat startpunt gebruiken wij op #IDD14 door te DOEN: aan de slag om  samen te innoveren.


Welk thema?

We kiezen bewust niet voor een vast omlijnd thema. In plaats daarvan geven we deze kapstok mee: de bibliotheek en Sociale Innovatie. Daarbij verstaan wij onder sociale innovatie: vernieuwende ‘diensten en dingen’ die ontstaan als gevolg van co-creatie tussen de bibliotheek, het publiek en/of 1 of meer andere organisatie(s).


Wie nemen deel?

Mensen (circa 40) uit: bibliotheken en daaraan gerelateerde organisaties; de creatieve sector, onderwijs (ook: studenten), musea en ondernemers.


Wat gaan we doen?  

Er is geen programma met een spreker, wel een kader met een open opdracht. Vooraf weten we nog niet welke ideeën er ontstaan. Hoe we dit gaan doen,
daarover informeren we je na IDD14.


Verwachtingen

Of de dag inspirerend en zinvol is, hangt af van de deelnemers en hun motivatie. Met een open, nieuwsgierige en actieve houding, dan kan het wel eens een super ervaring worden: al het sociaal kapitaal is er in deze samenstelling alleen op 20 en 21 mei! Na afloop van de #IDD14 doen we verslag van de dag zelf en de ideeën die zijn bedacht. .


Door wie?

#IDD14 is een vervolg op de IDD12  die plaats vond in Middelburg, december 2012.
De organisatie is in handen van Huub van Dommelen, Saskia Dellevoet en Suzanne Keurntjes i.o.v. Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB).

Ter inspiratie hebben we een Pinterest moodboard IDD14

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

GO opleidingen

Nedap Librix