Blogs

De Pas zonder poespas

Heel, heel lang geleden, in 2012, werd er eens een “Nationale Bibliotheekpas” benoemd als speerpunt voor het openbare bibliotheekwerk. Het stond in de VOB-strategie 2012-2016, de Bibliotheek levert waarde. Maar vandaag de dag geeft niemand meer om dat speerpunt. De klassieke bibliotheek, met haar uitleenfunctie waar een Pas voor nodig is, denkt hard op weg te zijn om in 2020 een brede, maatschappelijk-educatieve, toekomstbestendige bibliotheek te kunnen zijn. Daar passen geen lenerspassen in. Bovendien kan in veel regio’s of provincies binnen eenzelfde automatiseringssysteem al met één Pas in verschillende bibliotheken fysiek geleend worden. En digitaal lenen kan zonder Pas, want daar zijn alleen een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig. Dat geldt ook voor vrijwel alle andere digitale activiteiten.

Eén dapper persoon
Maar is er echt helemaal niemand meer bezig met die Pas? Neen, dat klopt niet, want ergens op het VOB-bureau is er nog één dapper persoon die zich druk maakt om de Nationale Pas. Het is Coen van Hoogdalem, sinds november 2015 “projectdirecteur Nationale Bibliotheekpas”. Op de VOB-site liet hij weten wat hij aan het doen is: In een eenvoudige en platte organisatiestructuur (zonder stuurgroep) zoekt hij van onderaf naar technische oplossingen die relatief eenvoudig en vooral snel te realiseren zijn, via HKA (BicatWise) en Infor (Vubis). De Koninklijke Bibliotheek (KB), die gaat over de landelijke digitale infrastructuur, was er niet blij mee, want de vraag rijst wat nog de meerwaarde is van die landelijke infrastructuur.
Wat Van Hoogdalem nu probeert te bereiken is wat ik drie-en-een-half jaar geleden “de Voilà-pas” noemde: een Pas zonder poespas.

Meer hierover en over veel andere ontwikkelingen in de WWW van mei 2016.

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

GO opleidingen

Nedap Librix