Blogs

Uit de ingezonden stukken:

Als we in aanmerking nemen dat

 • de WSOB aansluit op de bestaande decentrale traditie van invulling van het openbare bibliotheekbeleid
 • er sprake is van een grote en alsmaar toenemende verscheidenheid van bibliotheekdienstverlening op lokale / regionale schaal juist in aansluiting op het maatwerk dat lokaal / regionaal vereist wordt
 • er sprake is van een sterk afnemend aantal abonnementhouders en een sterk afnemend traditioneel gebruik van bibliotheken (lenen van boeken)
 • er een nieuwe bibliotheekwet is vanwege de op centraal (landelijk) niveau georganiseerde digitale bibliotheek
 • deze nieuwe bibliotheekwet een stevig bestuurlijk gefundeerd stelsel biedt met een nationale digitale infrastructuur en stelsel afspraken / verplichtingen van partners waardoor juist de gelegenheid wordt geboden om ook met afnemende middelen kwalitatief hoogstaande  dienstverlening naar aard en schaal op lokaal / regionaal niveau aan te bieden
 • de informatietechnologie vele nieuwe mogelijkheden biedt aan elk willekeurig individu om in de informatiebehoefte te voorzien en juist daarop de trends  gebaseerd zijn die zich aftekenen in de markt

Dan zou je toch een nationale bibliotheekpas wensen  die

 • (het eerste jaar) gratis toegang  biedt tot de nationale digitale bibliotheek en daarnaast
 • een standaard platform biedt met een beperkt aantal standaard voorwaarden om in aansluiting op de lokale / regionale publieke opdracht van de openbare bibliotheek daar op maat (modulair) waarde aan toe te voegen
 • door alle bibliotheekorganisaties afzonderlijk dan wel in regionale samenhang en afstemming dankbaar als marketing instrument benut kan worden
 • die heel snel en met een aansprekende landelijke campagne gelanceerd kan worden en
 • tegen bescheiden kosten zeer breed uitgezet kan worden

Zou dat dan niet een nationale bibliotheekpas moeten zijn die:

 • Gratis verspreid wordt onder alle inwoners van Nederland vergezeld van de nodige landelijke publicitaire aandacht
 • Gebruikt kan worden als men de pas geactiveerd heeft (thuis of in de dichtstbijzijnde openbare bibliotheekvoorziening)
 • gratis toegang biedt tot de diensten van de digitale bibliotheek Nederland  
 • met allerlei  modulaire supplementen ( elk tegen hun eigen lokale / regionale tarief en specifieke regels) opgewaardeerd kan worden voor zowel fysieke  als digitale dienstverlening bij de lokale / regionale bibliotheekvoorziening

Als alternatief wordt dan ook voorgesteld een nationale bibliotheekpas te lanceren die:

 • een uitnodiging is aan alle Nederlanders om tegen standaard algemene voorwaarden gebruik te maken van de openbare bibliotheek (onderstaand suggesties hiervoor)
 • een mogelijkheid biedt aan alle openbare bibliotheekorganisaties een contactmoment te beleggen met vele potentiële gebruikers in hun verzorgingsgebied en een aanbod op maat te doen met in achtneming van lokaal / regionaal vast te stellen nadere regels

Standaard algemene voorwaarden (suggesties)

 • Nationale Bibliotheekpas biedt na activering  een abonnement voor 1 jaar gratis toegang tot diensten van de nationale digitale bibliotheek.
 • Na 1 jaar wordt dit abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid tot maandelijkse opzegging.
 • De Koninklijke Bibliotheek kan nadere regels stellen ten aanzien van tarifering en gebruiksvoorwaarden  voor  het abonnement op de diensten van de nationale digitale bibliotheek.
 • De Nationale Bibliotheekpas biedt na activering de mogelijkheid het abonnement modulair op te waarderen met diensten van de lokale / regionale bibliotheekvoorziening.
 • De lokale / regionale bibliotheekvoorziening kan andere regels stellen ten aanzien van tarifering en gebruiksvoorwaarden voor het abonnement op de diensten van de lokale / regionale bibliotheekvoorziening.
 • Een geldig abonnement op de diensten van een lokale / regionale bibliotheekvoorziening biedt toegang tot de collecties en diensten van alle lokale / regionale bibliotheekvoorzieningen welke deel uitmaken van het landelijke bibliotheekstelsel. Het betreft diensten en collecties van Koninklijke Bibliotheek, alle Openbare Bibliotheken die aangesloten zijn bij de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en van alle wetenschappelijke en speciale bibliotheken die aangesloten zijn op het bibliotheekstelsel.
 • Een abonnement op de diensten van een lokale / regionale openbare bibliotheekvoorziening  wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar.  Na 1 jaar wordt dit abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid tot maandelijkse opzegging.
 • De Nationale Bibliotheekpas is voor persoonlijk gebruik.
 • De houder van de Nationale Bibliotheekpas dient deze zorgvuldig te beheren.
 • Misbruik wordt gestraft.

Op lokaal / regionaal niveau vast te stellen tarieven en nadere regels (suggesties)

Ten behoeve van maatwerk voor  zowel individuele gebruikers als institutionele gebruikers

Abonnementstarieven  

Modules dienstverlening (maatwerk) ; in principe eindeloos te variëren met elementen als : aantal uitleningen, te-laat-geld, uitleentermijn, aanvragen, nieuwsbrieven, deelname aan activiteiten, cursussen, koffie, portokosten,  abonnement op leeskringen, persoonlijke attenderingen, mediatraining, etc. etc. 

Zie ook: http://www.debibliotheken.nl/de-branche/strategie-2012-2016/de-nationale-bibliotheekpas

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Comments

 • Ik ben benieuwd van wie deze tekst is.
This reply was deleted.

GO opleidingen

Nedap Librix