Blogs

De mens als uitgangspunt

Het was een verhaal in een filmpje op de website van de Innovatie Doe Dag 2014 waar ik het erg  mee eens ben, echter met de aanvulling dat  de informatieprofessional  wel het verschil  kan maken. En het is niet de eerste keer dat ik het verhaal van de SEMCO-bibliotheek (SEMCO-stijl) hoor . Haal de bibliotheek leeg en zet mensen aan tot inspiratie zodat ze samen de bibliotheek gaan vormen.


De huidige roergangers binnen de openbare bibliotheek zijn nog steeds te veel met het jasje bezig en te weinig met inhoud. Dure plannen voor gebouwen, websites en ICT wondertjes zijn aan de orde van de dag. Terwijl onze maatschappij voort gaat lijkt de openbare bibliotheek nog steeds stil te staan.

We openen steeds weer nieuwe gebouwen waarin we voortborduren op dat wat was. We pamperen bestaande klanten maar zetten niemand meer aan (uitzonderingen daargelaten) tot experiment, denken of doen (ook niet in een medialab). Niet fysiek, maar helaas ook niet virtueel.
Het virtuele publiek zijn we kwijt geraakt toen we de uitleenfabriek belangrijker vonden dan de informatieve taak. En hoewel bibliotheken (gelukkig) weer experimenteren met een virtuele informatiefunctie door middel van content curation is het geen uitgemaakte zaak dat ook het publiek zal terugkeren. Want in de virtuele ruimte die de bibliotheek ooit heeft achtergelaten zijn andere (commerciële) partijen gesprongen die het vaak net zo goed of zelfs beter zijn gaan doen. Websites als Wikipedia (waar ook veel bibliotheekmedewerkers aan meewerken) of Goedevraag.nl zijn niet meer weg te denken uit het leven van het publiek. Daarnaast zijn er ook lokale initiatieven ontstaan over verschillende onderwerpen (Middelburg Dronk, Bossche Babbels) En spontane vraagbaken via Twitter of Facebook zijn ook al de normaalste zaak van de wereld.

Mensen helpen elkaar dus zonder tussenkomst van de oude instituten die zich zelf zogenaamd opnieuw aan het uitvinden zijn. Niets is minder waar.  We gooien geld in materiaal terwijl de professie voorop zou moeten staan. De informatieprofessional als inspirator, facilitator en of procesbegeleider. Gevraagd of ongevraagd aanzetten tot denken en doen door middel van het verspreiden van de juiste informatie (kennis). Proactief werken, leven en creëren binnen een andere soort organisatie dan zoals de bibliotheken nu nog in elkaar zitten. Ik had al eerder de coöperatieve bibliotheek geopperd omdat ik steeds minder geloof in een hiërarchische opbouw van informatieorganisaties.

De bibliotheek als middelpunt van de lokale participatiesamenleving vraagt ook om anders te gaan kijken naar de invulling van dergelijke instituten. Als vele groepen zich moeten herkennen in de bieb moet het ook een gevoel oproepen dat de bibliotheek echt van ons allemaal is. Soms is daar inderdaad een nieuw (maar niet te duur) bibliotheekgebouw voor nodig, of terugkeer in de wijken door bibliotheek-informatieprofessionals die samen met de mensen aan de slag gaat om de wijk weer leefbaarder te maken.
Bibliotheekwerk moet weer maatwerk worden. Er is geen mens, geen buurt en geen plaats het zelfde. Elke plaats heeft een eigen bibliotheek, met een eigen lokale identiteit.
Ik geloof dat informatieprofessionals het verschil kunnen maken in plaats van het gebouw. Een gebouw kan wel een middel zijn, evenals een website. Echter de bibliotheek-informatieprofessional hoeft zich volgens mij helemaal niet meer te binden aan een locatie, maar kan overal ingezet worden.

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

GO opleidingen

Nedap Librix