Blogs

Bibliotheken en e-books

Onlangs was ik op een avond over e-books met Jef Maes, hoofd van boek.be. Iemand stelde de vraag hoe de boekenbeurs er over 5 jaar zou uitzien. Hij zei: “De boekenbeurs zal er niet zo anders uit zien als nu. Er zullen nog steeds gedrukte boeken zijn. Alleen zullen er e-books bij komen. Er zullen toestellen staan waarop je je e-reader kan leggen op de kaft van een boek waarmee je dan draadloos dat boek op je toestel zet. Daarna ga je naar de kassa om af te rekenen.”
Zo geldt het ook voorbibliotheken. Bibliotheken zullen gedrukte materialen blijven aanbieden. Maar daarnaast zullen bibliotheken ook e-books aanbieden. Hoe we dat zullen doen, is nog onzeker. Het Vlaams Overlegplatform e-books heeft nog geen sluitende afspraken voor de bibliotheeksector. Momenteel bieden we dus enkel content aan in pdf-vorm, gratis en onbeperkt, via de catalogus. Tik maar eens Thea Beckman in in
puurs.bibliotheek.be. Scroll door de resultaten en je zal een gele ster zien ‘dbnl full text’. Dit is een e-boek dat wij nu al aanbieden. Je kan het boek gewoon online lezen. Er is ook een downloadmogelijkheid. In eerste instantie kon je dit boek gewoon downloaden en op je e-reader zetten. Recent is dit echter gewijzigd. Je krijgt nu volgende tekst:

“Hoewel de DBNL zich steeds inspant om inbreuken op auteursrechtelijk beschermd tekst- en beeldmateriaal te voorkomen, en ook bij onbedoelde inbreuk gewoon is het desbetreffende tekst- en beeldmateriaal op eerste verzoek van de rechthebbende van de website te verwijderen, bestaat momenteel onduidelijkheid over derechtmatigheid van het gebruik van een deel van het beschikbare beeldmateriaal. Deze onduidelijkheid noodzaakt ons in de praktijk om voorlopig een grote hoeveelheid beschikbare afbeeldingen niet (meer) op de website te tonen, ook afbeeldingen waarvan bij een individuele toetsing zou blijken dat het tonen in de DBNL op geen enkele wijze een inbreuk is op de rechten van enige rechthebbende. Wij beschouwen deze situatie als uiterst ongewenst, maar zien op dit moment geen andere mogelijkheid om zo veel mogelijk zeker te stellen dat wij geen onbedoelde inbreuken plegen.”

Dit toont het onzekere statuut waarin het aanbieden van e-books momenteel verkeert. Voor we als bibliotheken volop kunnen inzetten op het aanbieden van digitale content, naast de gedrukte content, moet het wettelijk kader geregeld zijn.Daar wordt hard aan gewerkt.

Desalniettemin willen we ons publiek laten weten wat de evolutie is.

Daarom hadden we tijdens de bibliotheekweek een aantal e-readers in onze bibliotheek.


Ik ken een bibliotheek die e-readers met een twintigtal boeken op in de collectie heeft. Je kan deze e-readers lenen tegen een waarborg van 50 euro. De content is afhankelijk van de reader, want elke reader heeft vaak een eigen formaat. Wij vinden het niet opportuun dat een bibliotheek hardware aanbiedt. We hebben ook geen cd-spelers in ons aanbod, dus waarom zouden we e-readers aanbieden? Bovendien is momenteel het nederlandstalig aanbod nog summier. We zijn in onze bib dus geen early adopters maar evengoed willen we niet als laatsten op de digitale kar springen. Maar wat zijn zo’n e-readers? Wat kunnen ze? Hoe liggen ze in de hand? We lieten ons publiek kennismaken metBookeen Cybook Opus (€ 180), iRiver Story (€ 239), BeBook Neo (€ 275) – mijn favoriet (met pennetje), Sony PRS 600 (€ 235), en de iPad.


Functionaliteiten, vormgeving, gewicht, schermreflectie, techniek. Het kwam allemaal aan bod. Naast de e-inkt-readers kwam als top of de bill de iPad. Daarop hadden we 3 verschillende versies van Alice in Wonderland. Een versie aansluitend bij een gewoon boek, een iFlow en de geanimeerde Alice waar de kinderen dol op zijn.

Het concept 'boek' zal de komende jaren veel veranderen.
De interactiemogelijkheden en de combinatie van technieken verrijkt het lezen. Zo zullen ook mensen die niet graag lezen, toch uitgedaagd worden om te lezen. Als leesbevordering kan dat tellen. De nieuwe generaties e-Books zullen daarbij een steeds grotere rol spelen. Maar daarnaast zullen, zoals reeds gezegd, de eerder statische, gedrukte en electronische boeken blijven bestaan. Al was het maar omdat het licht en compact is.
De bib (of toch een deel daarvan) in je broekzak of handtas. Leuk voor onderweg.

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Comments

  • Ik pretendeer niet degene te zijn die op de hoogte is van alle nieuwe ontwikkelingen. Maar als uitleg naar het ruime publiek, volstond dit ruimschoots.
This reply was deleted.

GO opleidingen

Nedap Librix