De Google-generatie kan zich bij het zoeken envinden naar informatie heel goed redden. Watbetekent dit voor de informatiefunctie?
33 Members