Forum

WWW juni 2014

De WWW van juni 2014  is gepubliceerd. Hoe staat het bij de digitalisering in het openbare bibliotheekwerk met "de schijnbare behoefte om nietszeggend te zijn"? Daar gaat "De Maand die was" op in.

De Tweede Kamer hield zich 15 mei en 3 juni uitvoerig bezig met de Stelselwet openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Maar daar de ene fractie meer regulering wil en de andere juist minder overregulering, zal er weinig aan de tekst veranderen.

Een groepje van zeven bibliotheekdirecteuren, "de B7", manifesteert zich als "de onverwachte partner voor het lokale bestuur". Het is te hopen dat het lokale bestuur dit goed oppikt.

Dit en nog veel meer in de WWW.

Wim Keizer

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken