Forum

WWW juli 2014

De WWW van juli 2014 is uit.

Het Rijk stoot taken af naar de markt, de vrijwilligers en de gemeenten. Voor de zogenoemde "3D-taken" gaan er miljarden naar beneden (zij het na bezuinigingen). Maar er is één kleine uitzondering: voor een aanbod van e-books door bibliotheken moest er zo nodig een stroompje omhoog.

Is dat niet overbodig? Volgens mij voor het grootste deel wel, want het zijn immers de gebruikers die de head- en shoulder-boeken gaan betalen. Meer hierover aan eind van deze WWW. Zie ook het blog hierover.

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken