Forum

WWW februari 2014

De WWW van februari 2014 is verschenen.

Volgens een artikel in The Economist van 18 januari kunnen de komende twintig jaar 47% van de "witte-boorden-banen" worden geautomatiseerd of gerobotiseerd ("automation of brainwork"). Zou het ook voor bibliothecarisssen kunnen  geleden? Lijkt me niet onwaarschijnlijk, ik signaleer het maar.

Verder aandacht voor een groepje directeuren dat naar het "maatschappelijk hart" van de samenleving wil, vooralsnog niet zonder boeken, maar er was al wel een uitspraak: "Als ik morgen opnieuw mocht beginnen, kwamen er geen boeken meer in."

Ook aandacht voor de nieuwe Stelselwet, het rapport van de commissie-Cohen en het Jaarplan 2014 van Bibliotheek.nl

Wim Keizer

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –

Replies

  • Ik las dat stuk ook Wim, interessant leesvoer. Het zal misschien niet voor alle aspecten van het bibliotheekwerk gelden, maar het is al lang in gang gezet in ieder geval. Het stuk herinnerde me aan het uitstekende boek van Daniel Pink, A Whole New Mind. Pink signaleerde de ontwikkelingen een paar jaar geleden ook, en legt uit waar je je als medewerker op zou kunnen of moeten concentreren als je relevant wil blijven in het tijdperk van het concept. Neem ik nog steeds wel ter harte, eigenlijk...

This reply was deleted.