Forum

WWW april 2014

De WWW van april 2014 verscheen 3 april.

Aandacht voor twee zaken die de afgelopen maand veel in discussie waren (en nog zijn): het landelijke e-bookplatform en "commercieel bibliotheekwerk", of beter gezegd: gemeenten die openbaar bibliotheekwerk, voorzien van een gemeentelijk budget, uitbesteden aan "een commerciële partij". Maar wat als die partij een zogemaamde "sociale ondernemer" is? Geldt dan het woord commercieel niet meer?

Vroeger had je voor de collectieve belangen gewoon non-profit-instellingen en overheidsdiensten, te betalen uit belastinggelden, en daarnaast voor de privé-belangen commerciële bedrijven (waarbij het er niet toe deed hoe die hun winsten aanwendden), maar tegenwoordig is iedereen "ondernemer". Maar niet zo maar ondernemer, neen, we hebben sociale ondernemers, culturele ondernemers, maatschappelijke ondernemers, maatschappelijk verantwoord ondernemende ondernemers, op winst beluste ondernemers en wellicht nog wel meer typen ondernemer. Hoe noemen we Microsoft eigenlijk (om een voorbeeld te noemen)? Doet Bill Gates met zijn foundation niet heel mooie dingen voor de maatschappij?

Verder o.a. aandacht voor "de democratie". Daar gaat het volgens The Economist niet goed mee, maar het blad heeft de hoop op verbetering niet opgegeven.

Wim Keizer

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –