Forum

Zeer aanbevolen leesvoer voor Informatieprofessionals: een essay van Frank Huysmans over informatie-ethiek en ons vak.

Te lezen in een voorproefje van IP nummer 3, vanaf pagina 7 op http://issuu.com/informatieprofessional/docs/voorproefje_ip_3_2014

En? Welke keuzes maak jij in dezen?

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –

Replies

This reply was deleted.