Forum

Vakantieperiode

In onze basisbibliotheek zijn we momenteel aan het nadenken over aansprekende acties voor de zomermaanden c.q. de vakantieperiode. We hebben gewerkt met het zogenaamde "Nooit meer zoeken naar vakantieboeken" waarbij we de klant tegen een redelijk klein bedrag 10 boeken lieten bepalen om mee te nemen op zijn/haar vakantie. 7 boeken werden gegarandeerd. E.e.a. houdt echter in dat je op tijd boeken moet gaan reserveren, ze lang achter gehouden worden zodat anderen ze dus niet meer kunnen lenen en het kost erg veel tijd. We vroegen ons af of collega's in den lande andere goede ideeen hebben over de vakantieperiode.We zijn benieuwd...p.s.: blind date kennen we al

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –