Forum

SPECIALIST opzetten onderzoeksdata-infrastructuur   Vacaturenummer WI-012710

Doel van de functie

Het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) levert veel gegevens op in vele verschillende vormen. Deze gegevens zijn in verschillende stadia van het onderzoek noodzakelijk. Denk hierbij aan het analyseren of vergelijken van gegevens, maar ook aan het schrijven van projectvoorstellen en wetenschappelijke publicaties. Ook eisen financiers steeds vaker dat onderzoek ook op de lange termijn beschikbaar en controleerbaar moet zijn. Dat betekent dat deze gegevens duurzaam toegankelijk en voor hergebruik (soms ook extern) beschikbaar moeten zijn. U bent de persoon die een systeem opzet waar medewerkers deze gegevens in kunnen opslaan en hergebruiken. Voor veel medewerkers is dit een nieuw concept. U ondersteunt en adviseert daarom de wetenschappelijke medewerkers bij het duurzaam opslaan en toegankelijk maken van hun gegevens en kijkt samen hoe dat het beste kan gebeuren. Hierbij houdt u steeds voor ogen dat de medewerkers zo simpel mogelijk kunnen archiveren en de gegevens eenvoudig kunnen hergebruiken. Medewerkers kunnen bij u terecht met vragen over het duurzaam opslaan, toegankelijk maken en hergebruiken van het materiaal. Bovendien stimuleert u medewerkers om materiaal duurzaam te archiveren voor hergebruik en voor open access toegankelijk te maken.

Kerntaken


Verantwoordelijk voor het digitaal wetenschappelijk archief
Zoeken van samenwerking met andere organisaties
Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen
Samenwerking binnen de afdeling

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –