Forum

Een prachtige vacature bij SIOB. De organisatie zoekt een projectleider voor het platform biebtobieb. Uit de vacature:

Opdrachtbeschrijving

Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform Biebtobieb, is het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) voor de periode april – december 2014 op zoek naar een projectleider. De projectleider draagt zorg voor het duurzaam beleggen van biebtobieb in de bibliotheeksector en moet daarmee landelijke kennisdeling en samenwerking op een hoger niveau brengen.

Taken

De projectleider houdt zich bezig met:

- Het aansturen van een kernteam (bestaande uit 4 leden) en vier werkgroepen (van ca. 2 leden);
- De doorontwikkeling van een landelijke visie op kennisdeling en het uitdragen van die visie
binnen de branche;
- Het duurzaam beleggen van het biebtobieb-platform in de branche;
- Het structureel beleggen van het beheer van het platform in de landelijke bibliotheek
infrastructuur;
- Het creëren van draagvlak en realiseren van bijdragen van en samenwerking met verschillende
branchepartners;
- Het verkennen (en in gang zetten) van samenwerking met andere initiatieven en platforms op
het gebied van kennisdeling.

Competenties

De projectleider:

- Kan op strategisch niveau opereren en weet verschillende partijen in het land aan te spreken en te verbinden (m.n. ook landelijke partijen als SPN, VOB, B.nl);
- Kan vanuit een brede kijk een brug slaan van strategie naar praktijk;
- Beschikt over de juiste vaardigheden en ervaring om een landelijk projectteam aan te sturen;
- Heeft bij voorkeur een connectie met landelijke netwerken, partners, projecten en programma’s in de openbare bibliotheeksector.

Praktische zaken:
De verwachte inzet van de projectleider bedraagt 0,5 - 1 dag per week. Uitvalsbasis voor de uitvoer van de opdracht is Den Haag, veel activiteiten kunnen ook elders plaatsvinden. Verwacht wordt date projectleider zelf beschikt over de benodigde apparatuur om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Meer informatie
Contactpersoon voor deze opdracht is Marjolein Oomes, adviseur Beleid, Kennis en Innovatie bij het SIOB (oomes@siob.nl, 06-55800798).

Reageren
Wanneer u geïnteresseerd bent, vragen wij u een offerte uit te brengen met een korte motivatie, begroting en prijsspecificaties en - indien beschikbaar- voorbeelden van vergelijkbare eerdere ervaring. De offerte beslaat bij voorkeur niet meer dan 3 pagina’s en wordt per e-mail verstuurd aan Seher Hazinedar, hazinedar@siob.nl.

Reageren kan uiterlijk 9 maart. In de daaropvolgende week selecteren wij drie aanvragers die worden uitgenodigd voor een gesprek. U wordt van deze uitslag uiterlijk vrijdag 14 maart op de hoogte gesteld. Gewenste start van de projectleider vindt plaats op 1 april.

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –