Forum

Beste Informatieprofessional,

Op vrijdag 11 april 2014 organiseer ik de training Presenteren & Profileren voor informatieprofessionals in Weesp.  Tijdens deze training krijg je  inzicht in presentatievaardigheden en -technieken en welke instrumenten je kunt inzetten om jezelf en je afdeling te profileren. 

Onderdelen uit de training:

  • structuur van een presentatie
  • contact maken met publiek en optimaal aansluiten
  • doel en doelgroep - omgaan met spanning
  • gebruik van hulpmiddelen
  • kernachtig formuleren van de centrale boodschap
  • elevator pitch - tips en trucs bij instructies en trainingen 

Het doel van deze training is dat je na afloop in staat bent om een gestructureerde presentatie te houden waarbij je zelfverzekerder en meer ontspannen voor de groep staat. En...met plezier leert presenteren! 

Doelgroep: iedereen die presentatievaardigheden wil opdoen c.q. verbeteren. 

Persoonlijke intake: Met iedere deelnemer voer ik vooraf een persoonlijk intakegesprek om de opbouw van mijn training optimaal te laten aansluiten bij jouw persoonlijke leerwensen.

Meer informatie over de training is te vinden op: www.jantinezeeman.nl

 

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –