Forum

Beste Informatieprofessional,

Informatiemanagement is een zeer actueel thema in organisaties. Het doorgronden van bedrijfsprocessen en zorgen dat de informatievoorziening op orde komt en blijft, is niet langer voldoende voor de informatiemanager anno 2014.

Opleiding Strategisch Informatiemanagement voor de Publieke Sector
De Informatiemanager van de toekomst wordt geacht op strategisch niveau een bijdrage te leveren in niet alleen de eigen organisatie, maar ook daarbuiten in externe netwerken en ketens. De opleiding Strategisch Informatiemanagement voor de Publieke Sector speelt hier op in door de focus te leggen op de volgende 3 arena’s:

  1. Changing the rules: Bedrijfsinnovatie en organisatieversnelling mogelijk maken door strategisch te innoveren met ICT-mogelijkheden
  2. Winning the race: Verbetering en vernieuwing van bedrijfsprocessen en informatievoorziening, zodat het organisatiemodel optimaal ondersteund is
  3. Run the race: Proactief, planmatig en situationeel zeker stellen dat dagelijkse informatievoorziening in voldoende mate geborgd blijft in de organisatie

Deze 4 daagse opleiding biedt u de toegang tot een breed scala van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector. Klik hier voor meer informatie over deze opleiding en het programma.

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –