Forum

soundshowers

Welke bibliotheek heeft ervaring met het gebruik van soundshowers ?

Voor welke doeleinden worden deze ingezet, kunnen ze flexibel gebruikt worden ? Wat zijn de ervaringen ? Leveranciers ? Kosten ?

Ik hoor het graag !

Wilma Quarré

Bibliotheek Leeuwarden

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –