Forum

Projectgroep maakt een "Funda" voor de bibliotheken

Wat is eigenlijk een digitale bibliotheek? De Projectgroep Bibliotheekinnovatie streeft naar een soort Funda voor de bibliotheken, een zeer gebruikersvriendelijke website waarop "het complete aanbod" te zien is.Meer hierover in de Nieuwsbrief Nieuw Bibliotheekwerk van augustus 2009.Wim Keizer

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –