Forum

Petitie internetvrijheid en bibliotheken

Edwin Mijnsbergen en ik zijn een petitie gestart om te peilen of een stem van bibliotheken inzake het debat over internetvrijheid gewenst is. U vindt de petitie hier:

http://jeroendeboer.net/petitie-internetvrijheid-en-bibliotheken-vob-acta/

Op de pagina staat eveneens een aantal achtergrondartikelen en blogposts om inzicht te geven in de achtergrond van ons initiatief. Wij hopen op uw reactie!

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –

Replies

 • BTW: de reactie van de VOB is wel wat typisch bedacht ik ineens, aangezien zij partner zijn in de FOBID! Niet geweten van de stellingname van FOBID?
  • Dat is precies het punt wat ik daarom aanhaal in het artikel in InformatieProfessional. Er worden twee standpunten verkondigd, waarbij de VOB veel voorzichtiger is dan Fobid. Uit het artikel:

   Flexibilisering auteursrecht of strengere regels?
   In Nederland heeft de FOBID, het overlegforum van bibliotheken in Nederland, in augustus 2010 deelgenomen aan de internetconsultatie inzake ACTA. In een brief, mede ondertekend door onder andere Bits of Freedom, Nederland Kennisland en de Consumentenbond, wordt de Nederlandse regering opgeroepen alles in het werk te stellen om meer transparantie te bewerkstelligen. Daarnaast wordt verzocht ACTA te beperken tot namaakgoederen en het verdrag niet uit te breiden tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de digitale omgeving. Om dit te bereiken, werd de regering verzocht via internationale betrekkingen en met gelijkgestemde landen druk uit te oefenen op de onderhandelingspartners van ACTA. De argumenten zijn onder andere een gevreesde rol van tussenpersonen (bijvoorbeeld ISP’s) om het internetverkeer te controleren en (daardoor) de mogelijkheid tot het ontstaan van zelfcensuur.
   Over het auteursrecht staat in de brief dat ‘repressieve handhaving van het auteursrecht jegens individuele internetgebruikers bovendien niet leidt tot een duurzame oplossing van het conflict tussen de verspreiding van informatie in de digitale omgeving en het auteursrecht’.
   In die zin is het interessant om op te merken dat Ab de Vries, voorzitter van de VOB, in een reactie op een open brief waarin werd gevraagd om in deze discussie een positie in te nemen schrijft dat ‘auteursrechtelijke bescherming en vrije toegang tot informatie hand in hand gaan. Bibliotheken dragen daar medeverantwoordelijkheid voor. Om die reden hebben bibliotheken ook belang bij goede afspraken en regelgeving op het gebied van downloaden. Dat mag niet vergeten worden.’
   Waar de Fobid dus stelt dat repressieve handhaving niet werkt, houdt de VOB zich daarover op de vlakte. Dit is mede interessant vanwege de al eerder genoemde wens dit moment aan te grijpen voor het aanpassen van het auteursrecht aan de huidige tijd. Marietje Schaake, D66-Europarlementariër, stelt bijvoorbeeld dat er eerst een feitelijk debat gevoerd moet worden waaraan, naast de contentindustrie, ook makers, marktvernieuwers en consumenten deelnemen en waarin alle auteursrechtaspecten aan bod komen. Pas daarna zou handhaving, zoals in het geval van ACTA, aan de orde zijn. Inventariseren vóór reguleren dus.

   En men is zeer goed op de hoogte van het FOBID-standpunt. Gisteren twitterde men er nog over:

   http://twitter.com/VOBtweet/status/176617294754091008

   • Brief eerder dan tweet, is hier sprake van voortschrijdend inzicht?
    • @ Erna: Nee, volgens mij niet, want de boodschap in de brief aan de Kamer (van anderhalf jaar geleden) is fundamenteel anders dan het standpunt van Ab de Vries in reactie op onze open brief. Blijkbaar ziet de VOB dat niet zo, of is onbekend wat er precies in de brief staat, want in de tweet wordt er met gepaste trots naar verwezen.

     • @ Jeroen Linker- en rechterhand die van elkaar niet weten wat ze doen?

      • @ Erna Het lijkt erop. De brief waarnaar verwezen wordt is overigens opgesteld door Bits of Freedom en is medeondertekend door onder meer FOBID (en daarmee vertegenwoordiger van de vertegenwoordiger van de ...). Maar dat er dus sowieso maar één publieke stemverheffing is geweest, is iets om allerminst mee te pochen.

 • Heb een uitgebreide reactie op mijn blog gezet, met enkele vragen en opmerkingen en wellicht wat doublures ;-)

  Erna Winters

This reply was deleted.