Forum

Ontziet regeerakkoord bibliotheken?

Het regeerakkoord zegt o.a. bibliotheken te ontzien. Maar klopt dat wel? De gemeenten betalen € 500 miljoen aan het openbare bibliotheekwerk, de provincies € 40 tot 50 miljoen en het Rijk € 26 miljoen. Dat het Rijk niet op de OCW-bijdrage wil bezuinigen is heel mooi, maar wat doen gemeenten en provincies? Lees erover in de Nieuwsbrief Nieuw Bibliotheekwerk van oktober 2010.

Daarin ook informatie en duiding over het vertrek van Leo Voogt bij het Sectorinstituut.

En aandacht voor het feit dat de VOB/WOB-ledenvergadering 14 oktober een besloten vergadering was. Op weg naar een Besloten Vereniging van Openbare Bibliotheken?

 

Wim Keizer

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –