Forum

Het was een bijzonder vruchtbare bijeenkomst met 20 deelnemers die allemaal enthousiast en betrokken zijn over de organisatie van ons congres. Belangrijk ook dat er twee vertegenwoordigers van de SOD en twee van NVBA aanwezig waren en meedenken zodat we het brede terrein van de informatieprofessional nog wat beter bestrijken.
Van achter naar voor
We hebben besloten om het thema "Daar staat een IP achter" te activeren naar "Daar staat een IP voor" want voor een goed informatiebeleid, een mondige burger, goed gecontroleerde feiten: daar staan we voor!
Na 150 minuten brainstormen en discussie kwamen we tot de volgende thema's waarin we in kleine groepjes verder gaan werken:
 1. Data: big, open, linked
  big - open - linked - metadata - ethiek - conservering - zoeken en vinden - dataset als informatiebron - data librarianship - computable: datascientist - eDiscovery en recordsmanagement - DANS
 2. Competenties
  21e eeuw - opleidingen - IDM - Alle IDM-ers zijn IP, maar niet alle IPs zijn IDM - IP als Functioneel Beheerder, BISL, Ecabo: brug tussen IT en gebruikers - ethische kwesties - 
 3. Fysieke plek
  gaming - koffie - ontmoeting - rust - concentratie - 4G
 4. Positionering
  Daar staat een IP voor - IP als economische factor - 9 miljard per jaar verkwanseld - 20% tijd kenniswerkers gaat verloren aan zoeken - Professional die ertoe doet - Hutspot metafoor - battle IP Journalist: wie vindt het snelst en het best? - Iedereen kan Googlen maar wij kunnen "vinden". - Breng de opbrengst in beeld - wat gaat er niet goed als de IP haar/zijn werk NIET doet? - Terugpakken wat ze van ons af hebben gepakt - Is een bibliotheek zonder IP wel een bibliotheek (cf David Lankes: They named the place after you!) - Participatiewet en de rol van de IP
 5. Wet en regelgeving
  lobby - net neutraliteit - privacy - ethiek - phishing - global access - gatekeeper (beter woord dat positiever klinkt: bemiddelaar) - waarom heeft NL geen alles omvattende informatiewet? - 
 6. De gebruiker
  Apps - mobiel - virtueel - fysiek - creëren condities aan de voorkant - faciliteren van consumptie
 7. Bibliotheek in transitie
  samenwerking HBO en OB - Maatschappelijke rol: de mondige burger - samenwerking OB, 9 dilemma's Rob Bruijnzeels,http://www.ministerievanverbeelding.nl/ , UB, HBO-B, erfgoed - 
 8. Young Professionals
  IDM - Archiefschool - MIC - andere opleidingen?
De clubjes hebben allemaal de handschoen opgepakt en gaan de komende weken aan de slag met de volgende opdracht:
 1. Betrek er nog een paar collega's bij want vele handen maken het werk lichter. Dit punt is van extra groot belang nu blijkt dat een aantal zich voor meerdere clubs heeft opgegeven en we weten uit ervaring dat het trekken van één track al heel veel werk is!
 2. Maak een 500 woorden omschrijving van wat je in je track wilt bereiken; welke onderwerpen willen jullie aan de orde stellen
 3. Denk alvast na over sprekers die je wilt benaderen: vakgenoten die ervaring hebben op het terrein van je onderwerp.
 4. Bedenk waarom collega's juist naar jouw track moeten komen
We komen op 2 april weer bij elkaar, om 16:30 aan de Mariaplaats 3 in Utrecht. 
Nog even voor alle duidelijkheid:
KNVI congres 18 november 2014 NBC Nieuwegein
Globale dagindeling:
9:00 : inloop, registratie, netwerken, koffie
10:15 : plenair programma
12:00 : lunch, netwerken, standbezoeken
13:30 : 8 * sessie 1
14:15 : 8 * sessie 2
15:00 : koffie, netwerken, standbezoeken
15:30 : 8 * sessie 3
16:15 : 8 * sessie 4
17:00 : receptie, netwerken, standbezoeken
Iedereen die ideeën heeft, een bijdrage wil leveren, zich betrokken voelt: laat het weten. Door op deze bijdrage te reageren bijvoorbeeld.

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –