Forum

Er is een tijd geweest dat het voldoende was om de bedrijfsvoering goed op orde te hebben. In deze tijd konden jaarplannen uitgevoerd worden zonder noemenswaardige aanpassingen. In deze tijd waren jaarbudgetten accuraat. Nu accepteren veel organisaties een horizon van 3 maanden.

Hoe blijf je als organisatie relevant voor je klanten en stakeholders? Hoe kun je als organisatie inspelen op hoogst onzekere interne én externe omstandigheden, voorbij het normale niveau van flexibiliteit? En dat alles op een snelle en kosten efficiënte manier. Dat is de kern van business agility.

Flexibel blijven en proactief inspelen op verandering is noodzakelijk voor het overleven van organisaties. Maar hoe krijg je de interne organisatie en het daarbijbehorende personeel, het management en de werkprocessen flexibel? Lees hier verder over business agility.

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –