Forum

Beste collega's,

 

zijn er bibliotheken die gebruik maken van XSLT voor de opmaak van G!DS-informatie?

Ik wil graag weten wat de ervaring is met XSLT.

 

De Zeeuwse Bibliotheek maakt gebruik van G!DS. Hoe die informatie getoond wordt, wordt in afzonderlijke templates bepaald. Deze zijn geschreven op een aantal standaard activiteiten zoals lezing of tentoonstelling. Met als gevolg dat deze aangepast moeten worden zodra we een exotischer activiteit zoals een dansfestival in huis hebben. In de G!DS worden dan andere velden ingevuld en die moeten ook weer benoemd worden in de template. Zoals wij het nu hebben ingericht werkt het niet handig, blijkt nu.

 

G!DS beveelt overigens XSLT aan maar kende eind juni geen bibliotheken die het ook daadwerkelijk gebruiken.

Wie heeft er wel ervaring mee?

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –