Forum

Het is zover, de bezuinigingen hebben ook DOK bereikt en de eerste maatregelen worden pijnlijk zichtbaar vanaf 1 januari. Vandaag communiceerden we onze stappen richting klant en ontvingen vele reacties.

Ingegeven door aanstaande bezuinigingen, verhoogde pensioen- en CAO-lasten en uitblijvende compensatie voor deze en andere prijsstijgingen, onderneemtDOK stappen om een gezonde bibliotheekvoorziening te waarborgen voor detoekomst. De huidige financiële situatie van DOK vraagt om het nemenvan maatregelen op zeer korte termijn. Om direct in kosten te snijdenzijn tijdelijke contracten van medewerkers niet verlengd, met bijvoorbeeld eenaanpassing in openingstijden als gevolg.

DOK hanteert een pakket aan maatregelen, waarvan de wijziging in openingstijden een onderdeel is. Er wordt scherp gesneden in uitgaven en gekeken op welke onderdelen meer inkomstenkunnen worden gegenereerd. De programmering van activiteiten, die DOK innauwe samenwerking met lokale maatschappelijke partners organiseert,zal op een andere manier worden vormgegeven. Ook de abonnementsprijzenstijgen in 2011 met gemiddeld 6%, waar deze jaarlijkse stijging voorheen4% bedroeg. Lees meer… 


Vele reacties van klanten stroomden vandaag al binnen. We zullen samen met hen het gesprek met Delftse gemeente moeten voeren over de stappen die DOK voor ogen heeft. Niet alleen huidige bezuinigingen van een antwoord voorzien, maar ook naar de toekomst kijken. Het gevaar is dat we juist terugkeren naar alleen 'boeken uitlenen', waar juist onze maatschappelijke functie steeds zichtbaarder wordt.

Hoe tackelen jullie de aanstaande krimp?

 

Mark Borneman

DOK Library Concept Center

www.dok.info

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –

Replies

 • Zuur om te horen Mark, maar ik vrees dat dit helaas bittere realiteit is in de bibliotheekbranche.

  Ik vraag me alleen af of wij er als branche goed aan doen om als reactie hierop onze openingstijden te beperken. Dit is in mijn ogen juist de grote zwakte van de bibliotheek. Het feit dat veel bibliotheken dicht zijn op het moment dat veel mensen vrij zijn (namelijk in de avonduren, de weekenden en vaak ook nog in de vakanties). Persoonlijk denk ik dat het bezuinigen op openingstijden dan ook het begin van het einde is.

  Het terugkeren naar alleen boeken uitlenen vind ik geen vreemde gedachte, maar is ook geen duurzame investering in het bibliotheekwerk. Het klinkt misschien gek, maar daar zijn wij eigenlijk helemaal niet zo goed in en voor het gros van de klanten ook helemaal niet zo interessant meer.Ten eerste omdat boeken de afgelopen jaar relatief goedkoper zijn geworden en grootste groep af en toe lezers volgens mij geen grote voordelen meer halen uit een bibliotheekabonnement. En ten tweede omdat boeken via andere kanalen vaak veel sneller en makkelijker te verkrijgen zijn (ook in de vakantie kan ik binnen een dag een boek bij bol.com bestellen welke bij mij aan de deur wordt afgeleverd).

   

  Zouden wij misschien juist als branche misschien juist niet enorm moeten gaan snijden in onze collecties en deze op een betere, duurzamere en goedkopere manier kunnen vormgeven zodat er meer geld geïnvesteerd kan worden in onze ander maatschappelijke functies.

  De vraag is dan alleen hoe gaan we dit voor elkaar krijgen en wie neemt hier het voortouw in (op dit moment zijn dit alleen nog maar hersenspinsels van mij..). Dit was volgens mij altijd een taak die jullie als DOK op je namen...

  • Ik denk dat het in de komende jaren er om gaat spannen. Er zullen bibliotheken zijn die de boodschap dat de bibliotheek boeken uitleent als een middel voor leesbevordering en informatievoorziening, en op zoek zijn naar andere manieren goed voor het (politieke) voetlicht weten te brengen. Zij zullen wel overleven, alleen in volstrekt andere vorm. Er zullen er ook zijn die dat niet lukt, en daar is de beweging terug naar uitleen van boeken inderdaad het begin van het eind.

   Ik denk ook dat veel van onze huidige klanten het lenen van materialen koppelen juist aan die openingstijden. Want daarvoor komen ze vaak naar de bieb. Dat maakt ons verhaal van informatievoorziening en andere maatschappelijke functies ook niet eenvoudig te verkopen naar onze bestaande klanten.

   Ik vertrouw er op dat onze bibliotheek bij de groep hoort die de slag kan maken, maar ik geef geen garanties. Een van mijn 3 wethouders noemt de bibliotheek een voorziening voor mensen met hoge inkomens, en dus kan het wel duurder voor de gebruiker en minder met de subsidie. Dat ons leden bestand voor 50% uit hoger opgeleiden bestaat is waar, daar staat die andere 50% lager of middelbaar opgeleid naast...

  • He Jeroen,

    

   In de plannen die DOK neerlegt, zijn de openingstijden maar een onderdeel. We snijden niet per definitie in openingstijden, maar dit is een gevolg van ontslagen. De enige plek waar DOK direct grotere (noodzakelijke) slagen kan halen.

    

   We trekken komend jaar juist meer uit voor digitale content, zullen wellicht een aantal innovatietaken verzelfstandigen en zijn met gemeente druk in overleg naar het verdelen van de potjes. De muziek &
   filmafdeling wordt nu omgebouwd en in januari kijken we intens naar nieuwe vormen van muziek & filmaanbod (hoeft niet perse uitleen te zijn). Ook de kunstafdeling wordt geëvalueerd en op een hoger plan gebracht. Naast de cultuursubsidie, moeten we meer spreiden over bijvoorbeeld welzijn en inburgering. Dit verkleint de risico's voor de toekomst en vergroot de mogelijkheden op juist die onderdelen die niet met boeken uitlenen te maken hebben.

    

   Daarnaast kijken we naar nieuwe vormen van inkomsten en een volledig alternatief tarievenmodel. Sponsoring, adverteerders, 'vrienden van' of crowdsource constructies. Vele ijzers in het vuur dus.

    

   Ben het op het vlak van boeken uitlenen volledig met je eens. Daar worden we zwaar voorbijgestreefd. Nu de gemeente nog (opnieuw) overtuigen van onze bredere rol en successen.

    

   Gelukkig roert de Delftenaar zich. We ontvingen binnen een dag al honderden reacties. Kijk mee op het forum: http://dok.info/index.php?cat=nieuwsitems&nieuws_id=531

    

   11 januari organiseert DOK een openbare bijeenkomst. Deze wordt hoogstwaarschijnlijk ook als opname aangeboden. Een toelichting op film door Margot Nicolaes vind je hier: http://www.youtube.com/watch?v=CnZtvT2s0hI&feature=player_embedded

    

   Groet! Mark

 • Hoi Mark,

   

  Dat is heel slecht nieuws, maar ik vind het wel goed dat je het hier deelt. Ik weet nog dat geld altijd een probleem is geweest bij DOK en in die zin had  en heb ik altijd veel bewondering hoe jullie innovatie toch altijd zoveel ruimte hebben weten te geven. Dat 'gevaar van het terugkeren naar alleen boeken uitlenen' vind ik in het algemeen al zorgwekkend, maar zou me, als het gevaar reeël blijkt, in het geval van DOK nog meer teleurstellen. Jullie bibliotheek is in veel opzichten een voorbeeld en eerlijk gezegd vind ik dat de sector dat als geheel eigenlijk ook wel zou mogen belonen. Waarschijnlijk is de kans daarop -juist nu- erg klein, maar als de deal kan zijn dat jullie mogen doorontwikkelen en de kennis vervolgens gratis delen met de rest van het land...dan zijn er twee winnaars.

  Misschien ben ik wat te bevooroordeeld, en vinden veel andere bibliotheken dat ze dan ook recht hebben op zo'n impuls, maar ik zeg zelf toch: niet DOK. Dat betekent niet dat er bij jullie dingen niet anders en goedkoper zouden kunnen, maar die innovatie verdient behoud.

   

  Sterkte.

This reply was deleted.