Forum

Een 'nieuw' discussieplatform: auteurs gezocht

Op 9 april jl. plaatste Bibliotheekblad plots een betaalmuur op zijn website. Natuurlijk is het pogen van een uitgever een verdienmodel te vinden voor zijn website een goed recht. De manier waarop het gebeurde, zonder aankondiging vooraf, verdiende evenwel geen schoonheidsprijs. Van het ene op het andere moment kon niet meer rechtstreeks naar pagina’s op de site worden verwezen via sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn. Ook de vele links op blogs naar pagina’s gepubliceerd in tijden dat de site nog wel gratis toegankelijk was, werken nu niet meer.

 Inmiddels zijn we een week verder en heeft Bibliotheekblad niet (althans niet openlijk) gereageerd op vragen over en kritiek op de abrupte koerswijziging. Omdat een sector in transitie behoefte heeft aan een discussieplatform waar iedereen, ook mensen die geen veertig euro per jaar willen of kunnen betalen voor toegang, is in een gedachtenwisseling op Twitter vorige week het idee ontstaan om het goede oude Platform Informatieprofessionals (www.knvi.me) met zijn ruim 6200 ingeschreven leden als zodanig nieuw leven in te gaan blazen.

Een levendig discussieplatform staat of valt met een dagelijkse portie aan verse bijdragen die die discussie uitlokken. De groepsblogs De Nieuwe Reporter en StukRoodVlees zijn hiervan goede voorbeelden.

De frequentie van posten op dit Platform Informatieprofessionals is op dit moment te laag. Tegelijkertijd zijn er in de sector voldoende bloggers die eens in de zoveel dagen of weken een bijdrage posten. Het idee is om een groep van ten minste tien mensen te vormen die zich eraan committeren om ten minste eens per week op www.knvi.me een bijdrage te posten. Deze groep wordt een open groep op www.knvi.me, zodat nieuwe auteurs zich te allen tijde kunnen aansluiten.

Hoe meer deelnemers, hoe lager de frequentie van bijdragen kan worden. De posts mogen ook herplaatsingen zijn van bijdragen die op de eigen of andere sites zijn verschenen (tenzij dit auteursrechtelijke problemen oplevert). Door deze bijdragen bijeen te brengen en zo de reuring op de site te vergroten, zou het platform de functie van open discussieplatform in de bibliotheeksector kunnen gaan vervullen. Waar Bibliotheekblad.nl primair de openbare bibliotheeksector bediende, kan www.knvi.me de hele informatiesector bestrijken, zodat het perspectief wordt verruimd en dwarsverbanden tussen sectoren kunnen worden gelegd. Dat sluit mooi aan bij de op handen zijnde integratie van SIOB en BNL in de Koninklijke Bibliotheek.

De hamvraag is natuurlijk: doe je mee? Laat het hieronder weten!

 

 

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –

Replies

 • Frank, een beetje late reactie ... ik doe mee! 'in principe' (wil ik meer weten over o.a. de verwachtingen en frequentie). Een goed voorbeeld uit Spanje is deze 'blog colaborativo' waar ik deel aan neem: http://www.biblogtecarios.es/ Het idee is dat ieder biblogtecario eigen ideeën en expertise deelt met de andere. Normaal gesproken moet je iemand van deze biblogtecarios kennen. Je wordt geselecteerd op basis van achtergrond, kennis en ervaringen. We communiceren met elkaar via gmail, via Google docs en Google calendar.
 • Zoals eerder aangekondigd, heb ik gereageerd op het feit dat voor lezen van veel artikelen op Bibliotheekblad.nl sinds begin april betaald en ingelogd moet worden.
  Zie in WWW van mei 2014: http://www.bibliotheekblad.nl/Handlers/ToonNieuwsbrief.ashx?id=1000... (toegankelijk zonder in te loggen: click op Bibliotheekblad.nl in de linkerkolom op Nieuws, dan op Nieuwsbrief en dan op het desbetreffende nummer van WWW.
  • Wim, ook van mijn kant alle begrip voor het feit dat de uitgever NBD|Biblion uit de kosten moet zien te komen. De vraag die op de sociale mediaplatforms werd bediscussieerd, was niet of dat terecht is, maar of het (tamelijk abrupt) invoeren van een paywall nadat de site lange tijd in zijn geheel gratis toegankelijk is geweest de juiste methode is. Er worden of zijn ook andere modellen uitgeprobeerd in de wereld (zie voor een aantal voorbeelden de berichten op dit verzamelbord: http://www.pinterest.com/fhuysmans/innovatie-vd-publieke-informatie..., geen paywall). Jammer dat je op die punten van kritiek niet ingaat in je stuk en, eerlijk gezegd een beetje vooringenomen, tussen de regels door lijkt te willen zeggen dat iedereen die kritiek heeft niet begrijpt dat voor goede informatie betaald moet worden omdat het anders 'maar' meningen zijn. Ik nodig je uit om op die punten nog eens in te gaan.
   • Frank, ik had gelezen dat jij er begrip voor hebt dat NBD Biblion zich geen langdurige grote verliezen kan veroorloven, maar mijn reactie was niet alleen aan jou gericht. Ik ging in z’n algemeenheid in op wat ik op Twitter en platforms zoal tegenkwam. En daar zag ik onbegrip, los van de wijze van invoeren. Ook ik heb geschreven de abrupte manier waarop het abonnementssysteem is ingevoerd niet handig te vinden. Ook ik schreef het moeten inloggen erg irritant te vinden.
    Het leek me goed allereerst de uitgever zelf om de reden voor de “paywall” te vragen en vervolgens in te gaan op drie vragen die ik in reacties tegenkwam: kan “de branche” Bibliotheekblad(.nl) niet betalen? Is het niet een taak voor SIOB/BNL? Levert de “paywall” wel voldoende geld op?
    Wat dat laatste betreft: daar kun je natuurlijk oprecht aan twijfelen. Die twijfels heb ook ik, maar hoe hij de kosten wil beperken (“bittere noodzaak”) vind ik primair de verantwoordelijkheid van de uitgever (die ook zelf zegt te willen experimenteren). Ik zal jouw modellen onder z’n aandacht brengen.
    Wat mij betreft mogen we lezers ook best een beetje opvoeden met de gedachte dat het geen raar idee is zelf te betalen voor interessante digitale informatie, zoals je ook betaalt voor interessante papieren informatie.
    Jij schrijft: “Ik blijf van mening dat er gezocht moet worden naar andere verdienmodellen. Laat de site open en geef abonnees op het blad en/of de site iets extra's buiten de discussiemogelijkheden om: extra achtergrondartikelen, door de redactie gecureerde content en dergelijke. Dat lijkt me een vruchtbaarder weg dan het weer afpakken van iets dat je eerder gratis hebt aangeboden. Maar ook dat levert mogelijk niet genoeg op om uit de kosten te komen. Het blijft een weerbarstig probleem, geld verdienen met een site.”
    Zo is het, het is weerbarstig, maar ik zag 6 mei in de cultuurbijlage van NRC Handelsblad in een artikel over kranten die te koop staan wel voorbeelden van uitgevers die er in beginnen te slagen ook geld te verdienen met digitale informatie.
 • De WWW is op Bibliotheekblad.nl voor iedereen zonder betaling te bereiken.
  Click op Nieuws, dan op Nieuwsbrief dan op het desbetreffende nummer.
  Ik ga nog reageren op het feit dat voor lezen van artikelen op Bibliotheekblad.nl betaald moet worden.
 • Ik moest er even over nadenken, vooral omdat ik niet zo'n makkelijke schrijver ben, maar wil ook meedoen in het schrijfteam. Ik heb in elk geval nog wel wat herplaatsbare teksten liggen ;-) zie https://www.biebtobieb.nl/berichten/8016   

 • Zoals ik ook al via Twitter heb gemeld, ik doe graag mee! Ik heb nu zelf geen eigen blog, dus is het een goede 'stok achter de deur' :-). Ik begrijp dat de afspraak nu is dat de artikelen beginnen met Redactie en dat we ze plaatsen op het forum?

  • nee we plaatsen ze op de blog-pagina met als (een van de) trefwoord(en) 'redactie'. Edwin heeft de blogpagina nu naar boven verschoven, zodat het het eerste is wat je te zien krijgt als je naar www.knvi.me gaat. Joost en Edwin geven inmiddels alvast het goede voorbeeld :-)

   • Oké Frank, dank voor je reactie!

 • Ik ben een groot voorstander van kennis delen door discussie en bloggen, ook al zou je dat misschien niet zeggen want ook ik doe dat niet op dit platform maar op mijn eigen blog. Juist daarom weet ik ook hoe beperkt een bereik is en hoe lastig het is een discussie te krijgen want je hebt toch een vast lezerspubliek die zelfs al nauwelijks voorbij de muurtjes komt die er ook in ons eigen vakgebied nu eenmaal zijn. Ook wij zijn geen uitzondering als het gaat om hoe versnipperd de informatievoorziening is en hoe moeizaam het keer op keer blijkt te zijn om de gezonde en mijns inziens essentiele discussie op gang te krijgen.

  Dus ook al weet ik niet hoe ik naast mijn eigen blog en de andere artikelen die ik schrijf ook nog met enige regelmaat stukjes kan aanleveren hier, ik doe vanzelfsprekend mee! Zoals je al suggereerde, Frank, kan ik wellicht eens wat blogartikelen doorzetten hier hoewel ik wel echt van plan ben om stukken voor hier te schrijven en dat dan door te zetten naar mijn eigen blog. Hier zit een doelgroep van duizenden informatieprofessionals die ik echt niet bereik met mijn blog en ik denk dat we het zelf ook serieus genoeg moeten nemen. Ik ga mijn best doen in elk geval!

  Edwin, heb je al iets meer gezien van een nieuwe Ning versie? Ik ben vooral benieuwd of het visueel ook wat interessanter gaat worden want aantrekkelijke teksten schrijven is 1 ding, een flitsende verpakking helpt ook wel ;)

This reply was deleted.