Forum

Een derde Innovatiedoedag...

Creativity is thinking up new things, innovation is doing new things ~ Theodore Levitt.

Om een traditie in ere te houden vindt er op de dag voorafgaand aan het Nationale Bibliotheek Congres weer een ‘preconference’ plaats. Op dinsdag 9 december 2014 zijn we - met dank aan Bibliotheek De Hallen in Amsterdam - te gast in Leescafé Belcampo.

Waarom een InnovatieDoeDag?
De Innovatieraad van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) wil ‘out of the box’-denken stimuleren en experimenteren mogelijk maken. Met de InnovatieDoeDag wordt ruimte geboden voor experimenten, creativiteit en inspiratie om samen ‘nieuwe ideeën en concepten te ontdekken evenals levende behoeftes in het vak en daarbuiten’.

Wie nemen deel aan deze InnovatieDoeDag?
Ons streven is om 40 deelnemers uit te nodigen die met een open, onderzoekende houding graag (pro-)actief willen meedoen. Deelnemers met een uiteenlopende achtergrond: bibliotheekmedewerkers uit front- & backoffice, klanten, kinderen, friskijkers, dwarsdenkers en ook… toevallige passanten.

Wat gaan we doen op deze InnovatieDoeDag?
De rode draad van deze dag is ‘denken, doen, delen’. Er is geen vastomlijnd programma; we laten ons inspireren door enkele voorbeelden en vervolgens verdiepen we ons samen in mogelijke ideeën. Aan het eind van de middag delen we onze ervaringen en gaan we de ideeën met elkaar verrijken.

Follow-up bijeenkomst
Het creatieve proces beperkt zich niet tot de InnovatieDoeDag. We geven op 9 december ook het startsein voor de volgende cyclus van ‘denken, doen, delen’.

En... wat dit oplevert? Dat delen we met elkaar tijdens de follow-up bijeenkomst op 19 februari 2015.

Zou je heel graag willen meedoen? Of wil je een van je klanten voordragen als deelnemer?
We kunnen je deelname niet garanderen, want we hebben een beperkt aantal plaatsen, maar... laat ons gerust weten waarom jij of een van je klanten belangstelling heeft. En wie weet, immers... 'niet geschoten is altijd mis'.

Hartelijke groet,

het IDD-team: Suzanne Keurntjes | Marjoleijn Felius | Marlies de Vet

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –