Forum

Bibliotheekwerk weer ongeveer als in 1866?

Hoe zat het in 1866 met bibliotheekwerk? Mijn indruk is dat het toen ongeveer was zoals het na 150 jaar, in 2016, weer gaat worden, nadat de nieuwe Bibliotheekwet is ingegaan en er op instigatie van SIOB en OCW flink wat gelden aan gemeenten en provinciën zijn onttrokken (voor digitale content en centralistische contextualisering daarvan – zie ook de presentaties onder de link). Ik citeer: “Tot het bereiken van het groote doel, dat het veelzijdig onderwijs in dezen tijd beoogt, zijn een aantal rijks- en openbare verzamelingen van boeken, handschriften, naturaliën, penningen, oudheden en werktuigen in de academie-steden en andere groote plaatsen van het Rijk voor een ieder toegankelijk gesteld; met de kabinetten van schilderijen, prenten en zeldzaamheden, en met de botanische tuinen vormen zij een geheel, dat door geen land van gelijken omvang wordt overtroffen, want het is van algemeene bekendheid, dat een aantal bibliotheken, verzamelingen en kabinetten van particulieren, steden en genootschappelijke instellingen zich waardig scharen nevens de rijks-muséums.”

Kortom, gewoon de Systeembibliotheken van de G4 en wat Plusbibliotheken in andere grotere steden. En in die steden de content fysiek flink gecontextualiseerd (“beleefbibliotheken en -musea”) en  gemetacontextualiseerd. Verder heel veel particulier initiatief, zoals nu al in Assen, Rotterdam, Boxmeer, Waterland, op IJburg en straks in Eindhoven. Enig verschil met 1866: de content op het beeldscherm.

Hoe kom ik aan de informatie uit 1866? Die is te danken aan de Koninklijke Bibliotheek: door Google gedigitaliseerde, rechtenvrije boeken uit de periode 1700-1870 zijn op de KB-site gezet. Ik citeer uit "Nederland, zijne provinciën en koloniën" van Jacob Kuyper.

Voor meer hierover, lees de WWW van april 2013.

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken