Forum

Bibliotheek op het Neude

Er zijn plannen om de centrale bibliotheek van Utrecht in het oude postkantoor op het Neude te huisvesten. Wat een prachtige centrale en zichtbare plek! Maar het gaat niet zomaar...http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1152248/concreet-plan-voor-utrechtse-bibliotheek-in-postkantoor-neude.html 

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –