Forum

'bibliotheek uit de gratie?' is de kop van een artikel van Joke Reedijk, Informatieadviseur bij het Ministerie van Justitie.Zij breekt "... een lans voor een betere inzet van de diensten van ministeriële informatiecentra. Wellicht kunnen we eens nadenken over één informatiecentrum voor alle ministeries....".

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –