Forum

Bankpersoneel als bibliothecaris?

Het staat er echt in het Bibliotheekblad. Bankpersoneel bibliotheekdiensten aanbieden in de regio Moerdijk. De bibliobussen komen hier niet meer. De medewerkers van de bank worden nog wat bijgeschoold of getraind en dat zal geen probleem zijn. Het is toch alleen maar een kwestie van mensen leren werken met de uitleenautomaat. Kritiekloos gaat dit vakblad daar verder aan voorbij. Waar gaan we heen met ons vak als jan en alleman ons werk wel kan doen?

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Email me when people reply –

Replies

 • Als het gaat om kiezen tussen een selfservice uitleenpunt met ondersteuning van bankpersoneel of helemaal geen uitleenpunt lijkt de keuze niet zo moeilijk. natuurlijk gunnen we iedereen een bibliotheek met alles er op en er aan, maar we leven in andere tijden. Overal waar de bussen verdwijnen denken mensen na over alternatieven. Dat kan een servicepunt zijn waar samengewerkt wordt met vrijwilligers van een buurthuis, een combi met bankpersoneel of een andere vorm. De busoptie was een goede, helaas is de realiteit dat de bus op heel veel plaatsen onherroepijk verdwijnt. Daarmee gaat expertise verloren en ik ben met je eens dat die kantekening niet vaak genoeg gemaakt kan worden.
 • Mijn lezing van het artikel was net als essen2punt0 dat het hier ging om een onbemande uitleenpost, een zelfbedieningsbibliotheek. Daar is gewoonlijk ook geen mogelijkheid tot inschrijven, het beantwoorden van vragen over de collectie, etc.
  De bankmedewerkers zouden naar mijn begrip dus puur geschoold worden om als dat nodig is uitleg en ondersteuning te kunnen bieden bij het gebruiken van de uitleenautomaat.
  Dat lijkt mij geen probleem en ik vind het zelfs een slimme, innovatieve oplossing!
  Maar het moet dan natuurlijk voor de klanten én voor de bankmedewerkers wel helder zijn dat de ondersteuning beperkt is tot het gebruik van de uitleenautomaat, en dat dit filiaal niet de plek is om je in te schrijven of waar je met vragen terecht kunt over abonnementsvormen en de collectie.
 • Als er zelfbedieningsbibliotheken kunnen worden opgetuigd voor bijvoorbeeld een Kulturhus. Waarom dan niet een uitleenpost gekoppeld aan een bank?

  Wanneer we vinden dat een bibliotheekmedewerker ook een postkantoorfunctie kan uitoefenen of vvv-medewerkers kunnen zijn, waarom dan niet andersom?

  Wanneer het gaat om het in- en uitlenen van materialen zie ik nog niet meteen waarom dat niet zou kunnen. We werken ook veel met vrijwilligers in ons vakgebied. Die schaar je dus niet onder jan en alleman?

  Ik denk wel dat we kritisch mogen blijven naar wat we ontwikkelen. Maar vasthouden aan onze eigen standaarden zonder ook te kijken naar hoe de standaarden om ons heen veranderen vind ik jammer.
 • Ik kan niet goed beoordelen welke vaardigheden allemaal nodig zijn in een bibliobus maar kennis van collecties en zoeksystemen lijkt me redelijk cruciaal inderdaad.

  Aan de andere kant, voor bibliotheken in het algemeen, kun je je afvragen welke competenties nodig zijn om het vak goed uit te kunnen oefenen. Dat wordt wel steeds breder. Het gaat lang niet voor alle functies op maar in het inlichtingenwerk is generalisme van toch gunstiger dan specialisme. Ik las er gisteren ook een interessante bijdrage over, op LISnews: http://www.lisnews.org/node/30540
This reply was deleted.