Uit de ingezonden stukken:

Als we in aanmerking nemen dat

  • de WSOB aansluit op de bestaande decentrale traditie van invulling van het openbare bibliotheekbeleid
  • er sprake is van een grote en alsmaar toenemende verscheidenheid van bibliotheekdienstverlening op lokale / regionale schaal juist in aansluiting op het maatwerk dat lokaal / regionaal vereist wordt
  • er sprake is van een sterk afnemend aantal abonnementhouders en een sterk afnemend traditioneel gebruik van bibliotheken (lenen van boeken)
  • er een nieuwe bibliotheekwet is vanwege de op centraal (landelijk) niveau georganiseerde digitale bibliotheek
  • deze nieuwe bibliotheekwet een stevig bestuurlijk gefundeerd stelsel biedt met een nationale digitale infrastructuur…
Read more…

WWW mei 2015: NBC uit de hand gelopen hobby?

Eén van de drie zogeheten “sleutelprojecten Open Deuren” in de strategie 2012-2016 van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)  is de NBC. De VOB was voor de totstandkoming afhankelijk van Bibliotheek.nl (BNL) en is dat nu van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De NBC is een langdurige en moeizame bevalling waarvan het eindresultaat nog niet in zicht is. Eigenlijk begon het zogenoemde sleutelproject al in 2008, met het verschijnen van het rapport Innovatie met effect (pdf) van de commissie-Calff. Dat was voor het ministerie van OCW het startsein om ingaand 2009 jaarlijks zo’n € 17 miljoen OCW-geld in landelijke digitale ontwikkelingen voor openbare bibliotheken te steken. Sindsdien doken er van tijd tot tijd…

Read more…
Save the date: EIM Zomerevent op 25 juni

Het KBenP zomerevent wordt – na 15 jaar – EIM zomerevent. Het event op 25 juni in Kurhaus Scheveningen wordt georganiseerd door Uitgeverij IP / vakblad EIM VIP en richt zich op professionals die eenzelfde reis maken van documentgerichte informatievoorziening naar Enterprise Information Management (EIM).

Read more…

Gatzgate in België


Het bibliotheekwezen kampt al lang met afbouw en besparingen, en daar komt nu een klap bij. Deze week bevestigde Cultuurminister Gatz (Open VLD) wat in de wandelgangen circuleerde: de bibliotheekplicht wordt afgeschaft en de gemeenten krijgen vanaf 2016 financiële autonomie. Lees: ze krijgen de verantwoordelijkheid voor de nakende sluiting van de bibliotheken doorgeschoven.

Een artikel van Philippe Decleen voor De WereldMorgen van 19 maart: Gatzgate: bibliotheken zijn zo last century?

Zie…

Read more…

Hebben Charles Noordam van de Bibliotheek Den Haag en Martin Berendse van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) een bom gelegd onder het landelijke project “de Bibliotheek op School” (dBos), waar de stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN) zich in de uitvoering zwaar aan gecommitteerd heeft?
Wie het desbetreffende artikel in de WWW van april 2015 leest, zou het zo maar kunnen denken.

Toch passen er wel een paar nuances. In de eerste plaats is de vraag wat "de Bibliotheek op School precies is. Als het echt zou moeten gaan om een pakket van diensten dat minimaal 45 euro per leerling moet kosten om het goed te kunnen uitvoeren, dan is het helder dat de twee G4-bibliotheken daar een bom onder gelegd hebben. Zij doen er niet aan mee en Berendse denkt dat ook andere…

Read more…
IP #3: Let's get social

In IP #3 aandacht voor Wikipedia: wat kunnen bibliotheken, archieven en musea ermee? Veel, zo blijkt. Dat geldt ook voor Pinterest. Rob Coers laat voorbeelden zien en geeft vele praktische tips. Verder zocht en vond het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis een open source catalogussysteem. Hun ervaringen met het Evergreen-catalogussysteem en de bijbehorende community.

Read more…

Training Didactiek voor Informatieprofessionals 15 april

"Ik moet steeds vaker instructies en trainingen verzorgen in de bibliotheek". Leuk, interessant, maar ik weet niet precies hoe ik dit goed moet vormgeven".Deze opmerking hoor ik heel vaak en daarom heb ik de training Didactiek voor Informatieprofessionals ontwikkeld. Centraal staat hoe jij als expert een effectieve en goede training/instructie maakt.Op 15 april 2015 staat de training Didactiek voor Informatieprofessionals gepland. Er zijn nog een aantal plekken vrij voor deze training in…

Read more…
0 Replies

Petitie afschaffen VPL

De leden van de ABVA KABO bij NBD Biblion hebben onderstaande petitie ondertekend en opgestuurd naar onze bond. Wij roepen bij deze bondsleden/sympathisanten in andere bibliotheekorganisaties op deze actie te ondersteunen. Kopieer en teken de petitie en verstuur hem naar de bond.Dominggus Arif Gaspersz (Kaderlid abvakabo FNV, Voorzitter OR NBD Biblion BV) Petitie afschaffen VPL Wij, vakbondsleden werkzaam bij NBD Biblion, maken ons grote zorgen over het afschaffen van de zogenaamde VPL…

Read more…
0 Replies

Gezocht: collectie-medewerkers

Beste leden,Voor een opdracht voor mijn studie ben ik op zoek naar mensen die zich bezig houden met collectievorming in de bibliotheek.Naast mijn werk in de bibliotheek ben ik bezig met de master opleiding Information Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op dit moment volg ik daar het vak Knowledge Engineering. Hierbij leren wij om een systeem te ontwerpen en bouwen wat gebruik maakt van beschikbare kennis van de gebruikers, maar ook van informatie, of data.Omdat veel bibliotheken over…

Read more…
0 Replies

Een derde Innovatiedoedag...

Creativity is thinking up new things, innovation is doing new things ~ Theodore Levitt. Om een traditie in ere te houden vindt er op de dag voorafgaand aan het Nationale Bibliotheek Congres weer een ‘preconference’ plaats. Op dinsdag 9 december 2014 zijn we - met dank aan Bibliotheek De Hallen in Amsterdam - te gast in Leescafé Belcampo.Waarom een InnovatieDoeDag? De Innovatieraad van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) wil ‘out of the box’-denken stimuleren en experimenteren…

Read more…
0 Replies

Ooit een kennisplatform voor bibliothecarissen en informatieprofessionals, nu in ontwikkeling tot broeinest voor radicaler gedachtegoed over het informatievak. Doe je mee?

 RSS Forum

 RSS Blogs

Zoeken

Sponsors

GO opleidingen

Twitter