Convenanten en netwerkoverleg: WWW juli 2016

Hoewel Nederland qua basisvaardigheden tot de slimste landen ter wereld behoort, alleen Japan en Finland gaan ons voor, hebben we hier toch een kleine educatieve markt van laaggeletterden en laag-digivaardigen, vroeger wel (half-)analfabeten en (half-)digibeten genoemd.
Op dit marktje zijn instellingen actief als de Stichting Lezen (SL), de Stichting Lezen&Schrijven (SL&S), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB): de KB uiteraard namens haar “netwerkpartners” (of zo men wil “klanten”) en de VOB namens haar leden.
Om dit marktje beter te kunnen bedienen, is het gewoonte aan het worden convenanten of…

Read more…

Plusbibliotheken nieuws, juni 2016

Verdieping en verbreding van de Wetenschappelijke Steunfunctie

De Koninklijke Bibliotheek, de stichting Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken (WSWB) en de stichting Samenwerkingsverband PLUSbibliotheken hebben in juni een overeenkomst tot samenwerking getekend. Het doel van de overeenkomst is om een zo breed mogelijk publiek in contact te brengen met wetenschappelijke content. Daarmee wordt een belangrijke extra stap gezet in de realisatie van doelen van de deelnemende partijen : het vergroten van mogelijkheden voor iedereen  kennis te nemen  van wetenschappelijke content. Het actieprogramma bestaat uit de volgende elementen:

-          Digitaal aansluiten en ontsluiten van wetenschappelijke collecties op en via de landelijke infrastructuur ;

-          Deelname aan of organiseren van activiteiten die als doel hebben wetenschappelijke…

Read more…

WWW juni 2016: Stelselwet bron van frustratie

Volgens mr. drs. Alwien Bogaart van de DSP-groep biedt de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) veel ruimte voor interpretatie, “wat niet snel leidt tot een situatie waarin apert duidelijk is dat een interpretatie zich niet correct verhoudt tot de wet.” En: “De wettelijke taken zijn op hoofdlijnen benoemd, definities ontbreken en de rolverdeling tussen de onderscheiden netwerkpartners (Koninklijke Bibliotheek, provinciale ondersteuningsinstellingen en lokale bibliotheken) is op voorhand niet steeds duidelijk. Normen met betrekking tot omvang en kwaliteit ontbreken.”
Hij zegt dit in een adviesrapport voor de provincie Groningen, die graag wil weten of haar interpretatie van de Stelselwet juist is. Die interpretatie zou een forse bezuiniging inhouden op de provinciale subsidie aan Biblionet Groningen en zij zou de Groninger gemeenten, bij gelijkblijvende dienstverlening, met veel hogere kosten…

Read more…

EUROPEAN MANUSCRIPT LIBRARIANS EXPERT GROUP, 7th CONFERENCE

De zevende conferentie van deze expertengroep focuste op drie thema’s: herdenkingen en verjaardagen (commemoration), post-digitale issues en bezorgdheden en tot slot materialiteit van handschriften. Hieronder een samenvatting van de lezingen:

Commemoration

  • Estelle Gittins (Library TCD), ‘Ireland’s Decade of Commemoration: Marking 1916 in the Library of Trinity College Dublin’[1]

In 2016 wordt in Ierland de “Easter rising” van 1916 herdacht, een opstand tegen het Brits bewind. Dit is met banners, shops,… zichtbaar in heel de stad. Ook Trinity College deed mee, met de blog “Changed Utterly”, die startte op 24 april 2015, dus een jaar voor de herdenking. Blogteksten werden geschreven door het bibliotheelpersoneel en academici en bevatten meestal digitaal materiaal. Ze werden aangekondigd op Twitter,…

Read more…

Ooit een kennisplatform voor bibliothecarissen en informatieprofessionals, nu in ontwikkeling tot broeinest voor radicaler gedachtegoed over het informatievak. Doe je mee?

 RSS Forum

 RSS Blogs

Zoeken

Sponsors

GO opleidingen

Twitter